20110708

En näring behöver näring, Juholt

Idag kan bilden av (S) bli tydligare, ta den chansen Juholt
Idag är det Socialdemokraternas dag i Almedalen och egentligen kan det kännas som om hela veckan varit Socialdemokraternas dag. Oavsett parti så har det ofta landat i vad socialdemokraterna vill...

         Idag ska Håkan Juholt hålla sitt första tal, som partiledare, i Almedalen. Det är en ett tal som måste ta steget vidare när det gäller formandet av den nya politiken. Jag vill att de ord som Håkan Juholt börjat använda kläs i mer praktiskt politik. Jag vill höra en utveckling av det goda arbetet och det goda samhället.

         En fråga som jag gärna ser en vidare tanke är det som berördes i träffen med NetRoots är utvecklande av den sociala infrastrukturen. En fråga som i samtal med personer blir allt tydligare att det behövs. Det gäller i samtal med näringslivet och frågan om skatter ter sig allt mindre viktiga utan det som lyfts fram är andra värden, mjuka värden. Det handlar många gånger om att i rekryteringsprocessen kunna erbjuda mer än ett jobb och en lön. Särkilt om de gäller specialister som måste kunna känna att de utvecklas som individ utanför arbetet.

          Jag kan se en rörelse i partiet efter att Håkan Juholt blev vald Från det allt mer kampanj och konsultsosseri till en tillbakagång mot folkrörelsen. En utveckling som är bra och jag tror det är där som vi kan få till den utveckling som partier så väl behöver. Men jag känner också efter gårdagens seminarium att samtalet med näringslivet nu kommer återkomma. Det har varit ett signum för socialdemokraterna. Det som vi missat är att vända sig till de mindre företagen. Här finns att göra. För en sak är säker att villkoren för stora och små skiljer. Så i dagens tal vill jag att Håkan Juholt även tar upp företagarfrågorna. För grunden för vårt välfärdsbygge är välmående företag.

            Så det finns frågor att tala om och det är dags att vi börjar samtalet. Och att vi också inkluderar många i samtalet. Sveriges mest öppna parti måste bli det också och snart kommer Carin Jämtin och här kommer vårt samtal börja.

Media: Ab, Ab2, Exp, SvD, DN, SVT.
Bloggat: Peter Johansson, Martin Moberg, Johan Westerholm, Staffan Lindström på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,