20110706

Kombi stat och marknad...

Nu tar Socialdemokraterna tag i frågan kring utanförskapet i Sveriges storstäder. Det är en kombination av klassisk social ingenjörskonst och ge marknaden större ansvar. Det kan sammanfattas med klassisk socialdemokratisk politik.

       Grunden är de 38 områden som är särskilt hårt utsatta. Det visar sig att det finns 40,6 procent som varken arbetar eller studerar i dessa områden (Källa: RUT, Riksdagens utredningstjänst). Om det i dessa områden var en sysselsättning som motsvarade snittet i riket så skulle stat och kommuner få in 9,2 miljarder i skattemedel. Så med det ser Socialdemokraterna detta som en möjlighet.

       Rapporten visar på tre delar. Näringslivs-, Sysselsättnings- och bostadspolitik. Jag kommer lägga tyngdpunkten på det första området. Det är inte speciella lösningar för dessa områden utan att de ska vara generella och kunna fungera på flera områden.

       Det ena är att få loss riskkapital med kompetensförsörjning. Det handlar om att kunna skjuta upp reavinstbeskattningen om man satsar i företag som inte är börsnoterade. Med de så kan små företag få det ekonomiska stöd som kan behövas för att få komma vidare. Men en annan vinst som det ger är att de etablerade företagarna kommer villa ha avkastning och då kan gå in med sina erfarenheter och kompetenser.

         Vidare så kommer bankerna att få en roll genom att staten går in och gör en riskdelning när man lånar ut pengar till onoterade företag. Företagen ska fortfarande genomgå en kreditprövning, men med att bankerna nu inte behöver bära hela risken så finns det säkert möjligheter att få loss mer medel till små företag.

          Det är bra förslag som gör en bra balans mellan statens engagemang och den privata marknaden. Vi vet att det finns mycket tankar och idéer som idag inte får bäring då de kapital som behövs saknas. Förslaget som idag presenteras behöver nu gå vidare för att se över detaljer. Det finns en del frågor som inte är klara, men det visar på en färdriktning. Ett aktivt sätt att möta utanförskapet och se det som möjligheter och inte bara straffa dem som redan ligger ner.

          När det gäller sysselsättningen så finns det en tanke i rapporten att man ska kunna arbeta mer utan att det påverkar socialbidraget. Det blir ett riktigt jobbavdrag.

         Sist så kommer även satsningar på upprustningar av miljonprogramsområdena. Här finns även tankar kring energiåtgärder vilket ger fler vinster. Förutom miljön också kan sänka driftkostnaderna.

        Mina slutsatser är att det är en rapport som kombinerar statens åtagande med påtryckningar på marknaden att ta ett större ansvar för detta. Om rapporten går i lås så är det idel vinster vi kan se för samhället och individen. Men det finns detaljer som man måste fördjupa sig i. Arbetsgruppen tillsattes u början på maj och har redan levererat. Det visar att det går att ha ett bra tempo i politiken...

Media: DN, SvD.
Bloggat: Peter Andersson, Peter Johansson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,