20110730

Socialdemokratin, framtiden. En krönika

Socialdemokratin är en rörelse som leder framåt. Socialdemokratin ser både kollektivet och individen. Socialdemokratin ser alla individer och vad de behöver för att utvecklas utan att stampa på sin nästa. Socialdemokratin är gårdagen och morgondagen. Socialdemokratin är en ide som står över tiden...

           Men Socialdemokraterna har inte lyckats med det som socialdemokratin står för. I många stycken ja men på slutet av våran makt så har vi blivit släpphänta och känt mer för makten än iden. Annat än iden har låtit styra vardagen i det socialdemokratiska arbetarepartiet. Makt och interna positioner har blivt ett allt vanligare samtalsämne än hur vi löser individernas problem i dagens samhälle.

           Vi är nu i opposition och ska skriva nytt program. Låt oss använda den tiden till att finna tillbaka till våran ide. Dock så har vi inte oändligt med tid, utan det brådskar. En ide som ska vara förankrad i den tid vi lever i och inte i gårdagens industrisamhälle där det var enklare att finna lösningar och samhället inte var så komplicerat. Då rollerna i systemet var tydligare och en arbetare inte samtidigt var direktör i sitt egna bolag, under tvång eller frivilligt. Med detta följer också den pedagogiska uppgiften att förklara för medlemmar och de som genom åren lagt sin röst på socialdemokraterna varför vi i en del frågor kommer göra girar jämfört med den politik som vi gått till val på under tidigare år.

           Men en del är också att finna den socialdemokratiska lösningen på problemen och inte förhålla sig till liberala värden och göra dem till våra. Socialdemokratin är med sina värdeord fullt kapabla att ge människorna de verktyg som de behöver för att komma vidare i sin utveckling. Självklart ska vår analys av samhället se vad andra gör som är rätt. För ett erkännande att andra också kan ha lösningar som tilltalar måste vara med i analysen.

       Den nuvarande ledningen i Socialdemokratiska arbetarepartiet måste i ett första steg identifiera vem som idag är arbetare och om den gruppen är för snäv. Är alla som uppbär lön också arbetare? Det är idag inte lika lätt att se skillnaderna. Hur ser vi på korvkioskägaren som har en högskoleutbildning i ett annat land och ser det som den enda möjligheten att driva kvarterets korvkiosk? Arbetare eller kapitalist?

        Men en viktig del är också att vara medveten om att Sverige må vara ett land men för den delen är det inte homogent utan skillnaderna är stora från stad till land, från norr till söder. Det är inga problem utan bara möjligheter om man vänder rätt sida upp. Det är en utmaning och hur vi väljer att skåda problematiken så avgör vi hur vi utvecklar eller avvecklar landet. En sak är viktig att ha med. Att de som finns i landet ska ses som en tillgång. Socialdemokratins uppgift att se varje individs speciella möjligheter gör att det socialdemokraterna är en fråga som måste stå högt på agendan. Vi ska se till att alla de som lever i ett utanförskap får en uppgift i samhället. Att de får känna sig behövda och sedda. En viktig fråga att lösa men inte den enklaste.

       Så nu är det semester men min hjärna vill liksom inte vara ledig helt. Det finns tankar om hur vi ska få vidare med partiet och lösa de problem som samhället står inför. För mig är det uppenbart att det är socialdemokratin och socialdemokratiska partiet är lösningen då vi med fem år med moderat styre inte löst otryggheten i samhället. Då samhället inte blivit öppnare utan mer slutet. För mig är det klart att socialdemokratin är en formel för gårdagen lika som det med rätt tänk är en formel för morgondagen. Men allt hänger ihop med den analys av vart vi befinner oss idag. Allt från skotten på Utøya till stöket i Rosengård. Olika bilder av utanförskap som kräver sina lösningar.

Socialdemokraterna är ett parti för framtiden om vi gör hemläxan, 
annars är det gårdagen som kommer vara gällande och då är vi förlorare.

Tidigare på samma temaUppdraget måste formuleras
Media: Ab, Ab2Exp, SvD, DN.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,