20110810

Socialdemokratin, medicin mot monster

Någon har skapat marknadsmonstret
Det är intressant hur marknadens aktörer skriker på mindre inblandning av staten, men så klarar de inte att reglera sig själva och då kommer ropen på hjälp... Staten är bra att ha ibland på marknadens egna villkor. Helst som en garant för kapital.

         Man skulle kunna kalla det ett skrik på socialdemokrati. Ett skrik på den blandekonomi som socialdemokraterna drivit så framgångsrikt. Det som måste hända är att socialdemokratin lämnar nationsgränserna och blir den internationella rörelsen som var tänkt i rörelsens barndom. Då var inte tiden mogen men nu är den det. För vi ser hur marknaden blivit med Christer Gardells ord - Marknaden har blivit ett monster som ingen riktigt förstår. Och ropar på statliga åtgärder. Men när marknadens aktörer gör det så är det inte på arbetarens eller pensionärens villkor utan för att de själva ska kunna fortsätta med sitt agerande.

        De senaste tidernas kriser i den globala ekonomin med marknadens aktörer som huvudpersoner och svaga politiker som åskådare är det dags att finna en annan väg. En väg där förtroendevalda får ett större inflytande. Att det blir ansikten som kan ställas till svars istället för ett osynligt monster som slukar fram genom fiberkablarna jorden runt. På detta har det politiska svaret de senaste åren varit mer avregleringar inte återregleringar.

        Jag tror att det går att finna en punkt där marknaden tillsammans med förtroendevalda kan leva sida vid sida och en förståelse för varandras behov kan utvecklas. Jag inte bara tror utan hävdar att så måste vara. Idag så är det socialdemokratin som är den politiska rörelse som kan möta upp. PÅ den högra sidan finns övertron på marknaden och på den vänstra övertron på staten. Socialdemokratin möter upp däremellan.

         Men för att jag pekar ut socialdemokratin som den rörelse som sitter på nyckeln till framtiden innebär inte att vi kan sitta stilla i båten. Vi kan inte leva på gamla lagar utan måste, när vi uppgraderar vårt program, se hur världen ligger idag och med det också en plan för den globaliserade värld som vi idag lever i. Grunden är, som jag skrev igår, att framtiden ligger i en mer öppen värld där vi inte ser gränser som hinder utan möjligheter.

         För det som sker i finanskrisens och den ojämna fördelningen av resurser är svält i Afrika, extrema rörelser som får lyft och föder våld, likt det i Norge. Upploppen i England och en allmän uppgivenhet mot det som sker. Likt ett monster som inte går att tygla.

         Tyvärr så blir svaret på våldet och upploppen mer batong och mindre social ingenjörskonst. Jag har tidigare skrivit om stegen mot nattväktarstaten tar små steg mot framtiden. Åter så är svaret mindre ny liberala försök och mer av socialdemokrati.

Media: GPABSVTDNSvDSR, Ab, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Exp, Exp2, Exp3, Exp4, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5DN, DN2, DN3, SVT, SVT2.
Bloggat: Staffan Lindström, Annika Högberg, Martin Moberg på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,