Nya Högbergs Tankar

Jag håller på att byta sida och ni kan läsa mera på Högbergs Tankar som kommer bli sidan där jag bloggar, tänker och presenterar Högbergs Tankar HB. Ni kan också se inläggen i högerspalten!

Innehållet kommer mera vara av vardagliga reflektioner från en medborgare blandat med politiska analyser och tyckande. Det lovas mer video och kultur. Hopppas ni följer mig över från denna sida. Kommer under en övergång innan all teknik fungerar dubbla lite.

20110924

När det privata blir överordnat innehåll

Vad ska säljas eller ska välfärden öka med 50 procent?
Trots allt tal om att Centern står kvar i centrum så säger politiken något annat. Det kommunala självbestämmandet ska kringskuras och allt som har med välfärd ska till minst hälften ut på den privata marknaden. Oavsett vad medborgaren vill... Den gröna ideologin har snabbt blivit en neonblå.

        Igår kväll så kom beslutet (2.Att på sikt ska minst 50 procent av välfärdstjänsterna, i landet, 
produceras av privata och ideella utförare. Det behövs ett kvantitativt mål för att den utvecklingskraft som konkurrensutsättande innebär ska komma igång på allvar för att erbjuda valfrihet, höja kvalitet och driva fram utveckling ) som Centern sedan tidigare signalerat om minst femtio procent av välfärdstjänsterna ska utföras av den privata marknaden. För Vimmerbys del innebär det att halva vårdcentralen ska privatiseras och en fungerande struktur slåss sönder.

             Tongångarna fanns redan i valet men fick inget gehör av väljarna. Men frågan om man inte vill slå sönder vårdcentralen som är dimensionerad för det befolkningsunderlag som finns om det ska till en till och hur mycket måste vi då höja skatter och avgifter för att finansiera denna överkapacitet allt med målet "femtio procent privat". Det är så tydligt att den markandasliberala ideologiska delen tagit överhanden över den bondska förnuftigheten.

Femtio procent privat kan bli femtio procent mindre Centern...

Media: SR. Ab,
Bloggat: Johan Westerholm, Roger Jönsson, Peter Johansson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,


blog comments powered by Disqus