20110908

Och alla ville ha privat och valfrihet...

Det massiva trycket från medborgarna på ett systemskifte lade grunden till den privatiseringsiver som infunnits sig hos landets kommun- och landstingspolitiker givetvis med stöd av statsmakten...

        Så kan man utläsa DN osignerade ledare idag. En bild som om de suttit med vid gårdagens lunch och samtalet kom in på gårdagens debattartikel kring privatiseringens följder. Från den marknadsgillande så kom det över läpparna att det är väll bara vänsterpartiet att lita på för även ni sossar vill ha och avreglerat det offentliga och reglerade marknaden. Han frågade rakt ut om det fanns någon i sällskapet som kunde peka på privatiseringens och avregleringens positiva sidor och det blev tyst kring bordet. Snart var samtalet igång och åter så stod det negativa på agendan. Bilden är att det finns inget tryck från medborgaren att kunna välja välfärdstjänster likt tandkräm eller köttbullar. Det finns en trötthet mot alla val. Allt som efterfrågas är fungerande tjänster med minsta krångel för den enskilde som ledord.

        Jag lyfte in att vi med gårdagens rapport från SNS kunde få till en mer nykter diskussion kring privatiseringens följder. Jag kan konstatera att i Vimmerby råder inget tryck på andra utförare eller att privata utförare av allehanda välfärdstjänster står i kö. Grunden är ideologisk och en brist på självförtroende bland oss socialdemokrater för den verksamhet vi genom åren byggt upp. Att moderaterna under alla åren varit emot välfärdens utbyggnad och viljat ge marknaden större frihet att själva ta hand om uppgiften är ingen Einstein matematik.

         Självklart finns brister som måste åtgärdas men genom en privatisering så är inte saken biff. Men att privata kan ha sin plats i välfärden är det inget snack om men frågan är var, varför och hur det det ska ske viktiga frågor som ställs allt för få gånger.

         Så uppgiften är att våga tro på det offentliga. Våga visa på att det kan vara världsledande. Se privata som en komplement på väl utpekade områden. Våga vara stolt för de som vi byggt upp och våga justera där de inte funkar...

Media: SvD,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,