20110907

Privatiseringens pris... Ja, vad är det?

Det blev visst inte så bra som de trodde, inte ens en tummetott
Idag kan man ta del av en debattartikel signerad SNS som pekar på att privatiseringens frukter inte kan definieras. Allt man kan konstatera är att allt mer blir privat men få av de drömmar som ivrarna satt upp har uppnåtts.

         Det har från Högern funnits en tro på att någon annan skulle göra det bättre än det offentliga och vänstern har inte lyckats stå emot. Så när vi idag kan ta del av en rapport från SNS, som har knytningar till högern, pekar på att alla de mål som trots komma med privatiseringar av välfärden kommer på skam.

          Mycket handlar om stolthet. Stolthet över de man gjort och de man gör. Att tro att vi inte kan utan att om man ger uppdraget till någon annan så blir det bättre och väljarna blir nöjdare. Men var de missnöjda innan eller fanns det brister som med en snabb handvändning skulle fixat problemen. En stolthet över. Som offentliga arbetsgivare måste politiken inse att vi ska driva världens bästa arbetsplatser och utföra världens bästa tjänster. Om vi inte sänder dessa signaler till väljare och medarbetare så kommer myten om det privata fortsätta att finnas.  När socialdemokraterna nu ska skriva sitt program så är det viktigt att vi funderar till kring de framtida välfärdstjänsterna och också frågar vilka tjänster? Till vem ? Och vem ska utföra? Med dagens artikel blir det inte längre så lätt. Allt är inte svart eller vitt. Och frågan är vill Svenska folket ha sjutton läkare att välja på likt elbolag? Vill man inte bara ha den bästa vården, den pålitliga elen som kommer oavsett väder utanför...

             Det man kan konstatera är att om vi inte får bättre kvalité med privata tjänster inom välfärdssektorn så är det bara ett sätt att för att föra ut pengar från systemet. En stor omfördelning som inte kan skyddas bakom några kvalitets mål. Här är det dags att sätta stopp.

         Att det kommer komma magsura kommentarer från högerhåll är inget konstigt utan det handlar i grunden om ett ideologiskt synsätt som inte har med kvalité att göra. Synsättet utgår enkelt från att staten är ond och privat är gott, för de som har...

Med dagens artikel kan vi konstatera att det rosa skimmer som funnits 
över det privata är borta och den brutala vardagen är ikapp...

Media: SvD, SvD2, Ab, SR, SVT,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,