20111010

Så en dag med bidrag och då inte till Juholt...

Så ska bidragsbudgeten klubbas och inget
bidrag till riksdagsledamöter ryms här
Och så kommer den primärkommunala vardagen ikapp även en enkel socialdemokratisk bloggare. Dagen innebär en av de svårare politiska göranden i Vimmerby.Utan riktlinjer fördela bidrag till föreningslivet... En gammal borgerlig tradition lever vidare...

        Efter en helg som dominerats av socialdemokratins missöden på det nationella planet så är det dags att få vara lite praktiskt politiskt i mitt Vimmerby. Dagen börjar med Kultur- och Fritidsnämnd och den årliga drabbningen. Det handkar om fördelningen av föreningsbidrag. En fördelning som i mina ögon sker godtroget och ur gammal hävd. Socialdemokraterna vill sätta upp regelverk och riktlinjer som tydliggör hur bidragen ska fördelas och på vilka premisser som föreningar kan få stöd av kommunen.

        Som i del kan vi se att man från majoritetens sida i sitt förslag väljer att kapa bidraget till samlingslokalen i Gullringen utan en minsta konsekvensanalys för att andra föreningar ska få oförändrat eller höjt bidrag. Vi köper inte det. I grunden visar detta på att systemet inte fungerar. De må vara bra i goda tider då det finns resurser att fördela men när de måste till neddragningar blir de godtyckliga utan konsekvenser och fullständigt obegripliga för föreningslivet som trallar på med tron att bidraget från kommunen är en säker inkomst...

        Vi vill ha ett regelverk som är tydligt både mot föreningslivet, men också gentemot allmänheten så att de ska veta varför några får och några inte får. Vi vill att de politiska målsättningarna även ska avspeglas i bidragen, utan att för den delen klampa in på föreningsfriheten.

        Vidare så kommer dagen övergå i kväll och gruppmöte med investeringsbudgeten på agendan. En svår pilsner att få ihop då viljan är större än plånboken. Vi får se vad vi landar.Även regionfrågan kommer komma upp och....

         Ja den är svår och det finns en överhängande risk att man bara går med hjärtat utan att titta nyktert på vad de olika alternativen kommer innebära för vimmerbyborna. Både på kort och lång sikt. Vi måste ha is i magen och inte springa på första hej utan låta alla presentera sig.

         Så dagen kommer vara bra om vi håller oss till dagordningen och för en stund glömmer klantiga partiledningar och bara får vara politiker. Bara få drabba samman med våra politiska motståndare och bryta idéer om vem som står för utvecklingen av Vimmerby. Vem som ser till att föreningslivet kan frodas. Så låt debatten börja, låt oss göra det som väljarna valde oss till.

Mulet och grått och politiken ska ha skoj... Nu voterar vi!

Media: Ab, Ab2, Exp, SvD, DN, DN2,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,