20111112

Kort om om de äldre: Den individuella utmaningen i kollektivet

Idag så skriver Håkan Juholt i DN och det blir en kort reflektion. Det är bra för att kortsiktigt komma tillrätta med de problem som uppdagats, men det är inte nog för äldreomsorgen för framtiden. Åter så ser vi en start på ett ämne för framtiden. Nu måste vi ta den bollen.

           Det som framkommit på Carema de senaste dagarna/veckorna är och kommer aldrig vara acceptabelt. Åtgärder frö att komma tillrätta med detta måste vidtas av både staten och kommuner. Ingen kan göra sig fri från ansvar i denna fråga.

          Men den centrala frågan för framtiden är att individualisera omsorgen. Det finns klara kollektiva drag (jag gillar kollektiv men inom omsorgen missbrukas det) som klumpar de äldre till att vara en homogen massa som med ett trollspö får samma intresse när 65 är passerat. Här ligger en fråga som inte är så enkel. Hur formar vi boenden, intressen, och kompetensen för personalen. Med ett växande antal äldre och friskare, krävande går det inte att se på frågan om hur vi läste den igår. Samtidigt så är det så att när vi väl behöver samhällets stöd är vi ofta mycket skraltiga. Det gör att framtidens äldreomsorg blir mer komplex och utmanande.
Media: DN, Exp, Ab, SvD, SvD,
Bloggat: Tord Oscarsson, Jonas Sjöstedt på ämnet....
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,