20111102

Socialdemokratisk politik: Vård, skola, omsorg 2006, 2010, 2014?

Dags att sälja vårt mantra?
Det finns en oro hos mig att vi på gamla meriter ska vinna val. Mantrat sedan två val tillbaka vård, skola, omsorg börja sakta göra sig gällande och lyftas inför valet 2014. 
Vi förlorade 2006 med vård, skola, omsorg.
Vi förlorade 2010 med vård, skola omsorg.
Ska vi förlora 2014 med vård, skola, omsorg?

        Hur ska vi förhålla oss till vård, skola, omsorg tre socialdemokratiska paradgrenar där vi har ett högt förtroende bland väljarna. Likt A-kassa och sjukförsäkring. Enkelt så förväntar sig väljarna att det ska funka och särskilt med en socialdemokratisk regering. Så det innebär att vi inte kan få väljarnas stöd för satsningar på att ungarna ska lära sig läsa, räkna och skriva. Vi får heller inga nya sympatisörer på att man blir opererad när men behöver det och mormor får plats på äldreboendet. För det är sinnebilden av en fungerande socialdemokratisk välfärd, lika som vi har en trygg och bra försäkring vid sjukdom och arbetslöshet.

       För att vi ska bli attraktiva för väljarna igen så måste vi visa på vad vi vill med framtiden. Hur vill vi lyfta skolan från dagens miljö till morgondagens. Hur ser vår skolreform ut? Handlar det bara om en ny betygsskala och från vilken årskull eller ska vi ta steget och avskaffa betygen och forma en skola som bygger på tron på individens förmåga och vilja att lära sig nytt? Att se till att skolan som miljö lockar och inte med piskan trumma in kunskapen? 

      När det gäller omsorgen av våra äldre är det ok att fortsätta bygga kolosser som i mångt och mycket liknar de gamla ålderdomshemmen och gör vi något annat så är omsorgsmetodiken i mångt och mycket detsamma. Klumpa samman och ge andlig spis. Hur bygger vi en omsorg om de som behöver samhällets stöd utan att göra dem till en gruppklump? Att se varje individ och forma omsorgen och boendet kring denna så att det avspeglar individen?

       När det gäller arbetsmarknaden så måste den byggas så att individen kan röra sig fritt mellan och kunna växa. Att förlora ett arbete inte ska vara hela världen utan att det finns ett skyddsnät som fångar och skickar en vidare mot nya utmaningar i form av vidare utbildning eller till och med ta en ny okänd sväng. Allt med vetskap om att jag har en trygg ekonomisk situation som gör att jag vågar. Det handlar om att få in en flexibel arbetsmarknad UTAN att tafsa på den enskildes trygghet. Att arbetsmarknaden kan bli rörlig för de personer som befinner sig där. Att våga släppa greppet om ett arbete som inte kanske passar mig längre för att kunna gå vidare mot nya utmaningar. 

        Hur ser vi till att skolan tar tillvara på den kreativitet som finns hos barnen och låter den följa med genom hela skolsystemet. Att den utvecklas och inte avvecklas. Att barnen som blir stora kommer ut på arbetsmarknaden med nyfikenhet och initiativ förmåga både att starta eget men också kunna utveckla de arbetsplatser som de finns på.

         Några tankar om en framtida väg att gå. Men för att den ska bli ett realistiskt alternativ för väljarna måste det kopplas på detaljer, ekonomi mm. Vissa grundet kan man se i vår budgetmotion. Men som Lena Hallengren sa på vårt medlemsmöte i går. Med budgetmotionen vinner vi inte valet 2014, men det är en början. 

        Jag är inte klar i tanken och pusselbitar finns kvar att både lägga och vända på. Men en sak är jag säker på. Vi kan inte presentera morgondagen med gårdagens lösningar. Vi ska presentera nya tankar byggda på våra värderingar och ideologiska grund. Att förslagen ska ta grund i människors vardag och inte i system. 

          På ett sätt ska vi minnas historien. Varför vi grundades och hur våra lösningar såg ut. Det var inte rop på staten utan vi tog saken i egna händer. Det fanns inte någon annan utan bara vi själva. Socialdemokraterna måste få tillbaka den nybyggaranda som lade grunden till partiet.

Låt oss överge mantrat vård, skola, omsorg om vi ska vinna 2014!

Media: SvD, Exp, SVT,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,