20111213

Det kom ett mail från Carema via kommunalrådet

Tack Alliansfritt Sverige för bilden
Så fick Carema sitt lokala ombud genom det moderata kommunalrådet Micael Glennfalk som tidigare i lokaltidningen tagit fighten om de privata riskkapitalisterna. Så nu damp det ner ett mail som gått ut till gruppledarna

           "Jag skriver detta brev för att informera er uppdragsgivare om några förändringar som vi nu gör inom våra affärsområden. Det handlar dels om en något annorlunda ansvarsuppdelning mellan våra affärsområden, dels om vem som är ansvarig i den nya ledningsorganisationen. Allra först vill jag ta tillfället i akt och knyta an till höstens hårda medierapportering kring Carema Cares äldreomsorg.

Även om en del varit överdrivet, ibland till och med helt felaktigt, har vi ändå tagit till oss av diskussionerna, synpunkterna och kritiken. Carema Care välkomnar all granskning och vi gör allt för att förebygga att några misstag inte ska hända. Granskningen i media har tagit upp en del brister som vi varit väl medvetna om och arbetat hårt med att åtgärda. Men i ett mediedrev skrivs ibland också rena felaktigheter och en del av dessa har vi lämnat dementier om, och ser därför gärna att ni tar del av den bifogade sammanställningen ”Carema Care i media hösten 2011”. Vi strävar alltid efter öppenhet kring det som händer i våra verksamheter och välkomnar era synpunkter och idéer för hur detta kan bli ännu bättre framöver.
"

            Så inleder man brevet från Carema och sedan följer hyllning och försvarstal kring den kritiserade verksamheten. Den borgerliga majoriteten i Vimmerby har beslutat att minst ett av de två nya boenden som ska byggas ska drivas av en privat utförare. Med det i bagaget så blir det märkligt hur kommunalrådet  går in och trycker på försvarsknappen gentemot ett enskilt bolag. Men det visar väll bara på problemen som moderaterna har med att hålla rent framför sin egen dörr. Vi vet sedan tidigare som bland annat Alliansfritt Sverige informerat oss om att det är problematiskt förhållande som moderaterna har med Carema. Eller det kanske inte är så problemtatiskt...

För att sammanfatta:
  1. Skattebetalarna bygger upp vård- och omsorgsinrättningar som Moderaterna säljer till underpris till Carema.
  1. Skattebetalarna finansierar omsorg hos Carema, som i sin tur tar ut stora vinster och skär ner på omsorgen.
  1. Carema hittar på kreativa lösningar att föra ut sina vinster ur landet, utan att betala skatt för dem. Moderaterna i regeringen har i flera år känt till det, men låtit bli att göra något åt saken.
  1. Vanvården uppmärksammas. Kommunen får mediala problem och skattebetalarna får står för PR-konsulter.
  1. Carema får också mediala problem. Med de oskattade vinsterna köps PR av samma moderater som sålde vårdinrättningarna till att börja med.
Tillsammans blåser Moderaterna och Carema skattebetalarna i fem steg. Och blir rika som troll på kuppen.


        Nu kan jag som ett mail på posten se kommentaren om öppenheten och att vi "alla" ska känna till... Men zonen är grå och moderaternas i Vimmerbys jakt på privata utförare tar sig allt större propositioner. Vi vet att det inte tidigare funnits intressen av de stora drakarna om de inte fått ta gigantiska tårtbitar. Så att bara ett av de två nya äldreboenden skulle tillfalla det privata tror jag inte på. Den ideologiska grunden för privatiseringar blir tydlig i Vimmerby och då är till och med riskkapitalister välkomna och då måste gången krattas.

Media: Ab, Exp, SvD, DN, DN2, DN3SVT, SVT2SR.
Bloggat: Staffan Lindström, Martin Moberg och Löntagarbloggen på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,