20111214

Socialdemokratin: Staten, Carema och folkrörelsen


Jag erkänner att jag varit en statskramare och allt som staten eller dess bundsförvanter i kommuner och landsting gjort har varit bättre än vad andra gör. Om det varit missförhållande så är det slumpen eller påverkan från det privata. Men missförhållande från det privata ligger i sakens natur…

            Ja så grovt kunde man se de sanningar som jag växte upp med och som påverkade min första politiska tid. Jag tror fortfarande på en stark stat och ett stort offentligt inflytande och även drivande av välfärdens tjänster. Men åren som gått så har jag släppt kraven på förstatligande. Men det som ligger kvar och som är utmaningen är den fortsatta demokratiseringen av samhället. Inflytandet bland individerna kommer varken med valfrihet eller statligt ägande. Det kommer med engagemang.

             Så Socialdemokraterna måste finna verktygen för att väcka det slumrande engagemanget bland folk. Hitta vad som gör dem delaktiga. Och allehanda marknadsexperiment är inte vägen att gå. Stora statliga satsningar är inte vägen heller. För mig så ligger framgången i ordet folkrörelse. En rörelse som folket äger och som rör sig framåt.

           Arbetarrörelsen var en fenomenal ledare av denna rörelse och landet utvecklades på ett strålande sätt utom på en punkt. Vart efter som utvecklingen av välfärdens tjänster utvecklades antingen i offentlig eller privat regi så tappade vi folket i själva rörelsen och för att till slut tappa själva rörelsen.  Arbetarrörelsen blev sin egen bevarandes tjänare och med det så krympte berättigandet till facket och partiet. Det progressiva samhällsutvecklandet skars av och bli vid din läst växte omedvetet fram.

           Som ett par exempel kan man lyfta Konsum/Domus och ställa oss frågan kring skillnaden på medlemsinflytande kontra ICA. Ska sanningen fram kan det många gånger vara större inflytande i den lokala ICA-butiken med en ägare från orten som är starkt beroende av sina kunder, än en Konsumbutik där butikschefen är rekryterad för att fixa resultatet. Ser vi statsapparaten som fylls med specialister och lekmännen trycks undan och allt ska kompliceras till den yttersta grad.  Hemska sanningar att skriva som socialdemokrat men så ser världen ut från mina Vimmerbyögon. Jag handlar på ICA men har försäkringarna i Folksam.

            Så när programkommissionen ska sätta sig ner och börja skissa på kommande partiprogram så vill jag att de tar en bra tid på sig att finna folkrörelse 2.0 för det är ett fält som lämnats öppet och som inte är intecknat av något parti.  När jag på väg till Stockholm i bilen pratade med bland annat mitt moderata kommunalråd så sa han det som flera som jag mött sagt. -Ni socialdemokrater måste finna det där fältet som ingen annan tagit. -Det var er framgång och det kan bli er framgång. Ville fortfarande skrika vård, skola, omsorg men satt tyst och lät orden sjunka in. För i bakhuvudet så fanns orden från den politiska sekreteraren in Kalmar som sa att medborgarna tror inte att något parti vill ha en dålig skola eller omsorg så vi kan inte göra försök att äga den arenan. Båda har rätt och det gäller att ta fram det som skiljer oss från de övriga partierna. Att finna fältet som som ligger öppet...

           Folkrörelse 2.0 som genomstrålar samtliga sektorer i samhället kan bli en nyckel till hur vi ska utveckla samhället. Att ta på sig rollen om att finna vägen till inflytande att åter skapa folkets rörelse som har målet utveckling framför sina ögon. Att lämna ägarformer och skattesatser och se vad som en gång fick medborgarna att vilja starta eget Antingen som föräldrakooperativ eller bensinbolag. Vad skulle behövas för att göra denna resa idag eller är det andra former som vi idag ser tar uttryck i engagemanget. Vi ser samlingar kring träd som ett sådant. Här tror jag också det finns förutsättingar för nya arbetstillfällen  som vi är i så stort behov av. För att tro att staten eller storbolagen ska sluka de arbetslösa är naivt. 

          Som avslutning så tror jag att stora statliga och privata myndigheter och företag är gårdagen och backslashen kommer snart. Vi kan se spåren inom äldreomsorgen där stora kommunala boenden som privata vårdbolag tappar i förtroende. Det som jag hör är hur de små bolagen, kommunala enheterna får allt större förtroende. Här finns en närhet mellan de olika berörda och man känner för varandra. Ett embryo till folkrörelse 2.0 eller positiv kvarleva från gårdagen tål att tänka på… 

            Det var lite tankar så här en onsdag när åskan går i Småland dagen efter Lucia och solen skiner blommor blomma och snart är det jul. Så kom inte och säg att världen ser lika ut som igår det för det gör den inte. Inte ens vädermässigt!

Media: Ab, Exp, Exp2, SvD, Svd2, DN, DN2, SVT, SVT2, SR.
Bloggat: Martin Moberg på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,