20111205

Sverigedemokraterna deltar inte. Är inte insatta för resurserna skickas till Stockholm..


Det kommunala bidraget försvinner och urvattnar demokratin

Vilket ansvar tar Sverigedemokraterna i Vimmerby för sina väljare När de inte har en åsikt i budgeten som är det som styr kommunen under de kommande åren? De lyfter kommunalt partibidrag men till vad används det?

            När kommunfullmäktige i Vimmerby förra måndagen avhandlade budgeten så deltog inte Sverigedemokraterna i omröstningarna och frågan man kan ställa sig är om de deltagit om det blivit en omröstning om hela budgeten? De hade inte kunnat sätta sig in i budgeten. Det man kan konstatera var att inga egna förslag fanns och att de för en tyst tillvaro förutom ett par frågor som rör invandringen, vad annars…

         Men argumentet att de inte kan sätt sig in i frågorna håller inte utan det finns ett ansvar och tjänstemän som kan svara på frågor. De får som alla andra partier bidrag från kommunen för att använda i det lokala arbetet men är det så att de går till Åkesson i Stockholm och lämnar sina partikamrater som mjölkkor och utan möjlighet att klara sitt uppdrag till väljarna. Att missköta demokratin. 

        Här ligger en del av varför Sverigedemokraterna dras sig för att öppna upp hur de finansieras. Att den omfördelning som vattnar ur den lokala demokratin kommer än mer upp till utan. De skäl som används är av svepande natur. Visst kan man i både kommun landsting se när de kommer uppslag från centralorten. 

Media: Vimmerbytidning.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,