20111218

VEM ska rösta på (S)?....


Kan du kort(med några få rader ange) ange VEM som skall rösta på sossarna utifrån dagens förutsättningar?” Denna bra kommentar från Karl satte igång verksamheten. Men det blev tomt. Kunde inte ge ett svar på bara ett par rader. Utifrån dagens förutsättningar…

           Är det så att om de vore val i morgon så skulle jag vara en dålig valarbetare då jag inte skulle kunna leverera one-liners med vallöften. Möjligt att några skulle komma men skulle det vara med brinnande övertygelse? Är det en av anledningarna till att vi inte kunde vinna valet 2010. At vi inte var så troende på budskapet som vi i valen innan varit. Men jag ska försöka göra ett försök och som så ofta så säljer jag inte ett budskap, en vara utan en känsla.

         Jag är socialdemokrat, inte för alla de beslut som socialdemokrater fattar runt om i landet. Jag är socialdemokrat för de värderingar och synen på individen. Att den enskildes frihet bygger på kollektivet. Att den enskildes frihet bygger på trygghet. Att den enskilde måste ges rättvisa förutsättningar att kunna växa och våga pröva sina vingar. I detta som skiljer från Vänsterpartiet är synen på driften. För att den enskilde individen ska kunna lyfta måste även möjligheterna till att driva eget finnas som en tydlig linje. Jag skrev detta i Vimmerby tidning för ett tag sedan.
 ”För mig är det inte vänster eller höger som är den avgörande frågan utan individens frihet. Individen blir fri när den inte är i ett beroende utan kan styra sitt liv själv. Den avgörande delen där är arbete. Så rätten till arbete är en avgörande del i arbetet med individens frihet. Rätten till skola, vård och omsorg är andra viktiga delar för att den enskilde ska känna sig fri. Men friheten kräver också ett fungerande trygghetssystem som kan ta emot om det brister. Här har den sittande moderatledda regeringen misslyckats såväl vad gäller skolan, arbete och tryggheten som vid sjukdom eller arbetslöshet. Det vill säga den enskildes frihet har minskat under alliansstyret.” 
           Det är min övertygelse att ett samhälle som håller samman ger alla inklusive direktören en bättre vardag. För om alla får utbildning och arbete minskar otryggheten och även den rike vill vara trygg Ibland behöver man inte komplicera det hela så mycket. Är du glad blir jag glad.

          Så med dessa tankar i bagaget så blir svaret på frågan VEM? Att alla kommer tjäna på att rösta på ett parti som företräder de socialdemokratiska värderingarna. I dagsläget är det socialdemokraterna som är det parti som ligger närmast dessa värderingar. Misstänker att inte alla kommer gilla svaret men jag ser gärna att ni hjälper till att fylla på!

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,