20120128

Likheter och olikheter mellan (S) och (KD)


Grader av skillnad mellan två partier i kris. Lite av skillnaden kan man mäta i ordvalet.  Medan socialdemokraterna pratar om att samla oss så pratar Kristdemokraterna om försoning.

         På ett sätt så är Kristdemokraterna ärligare så de med ordet försoning som också leder till förlåtelse, pekar på att det funnits konflikter som man måste försonas från för att ta sig vidare. På rätt sätt så kommer de kunna stärka sig, men sedan kan jag vara tveksam om de klarar det. Men åter så finns en medvetenhet om att konflikterna ligger på ytan. Men skillnaden till Socialdemokraterna där det mer handlar om att vi nu måste samla oss, sluta leden. Inte klara ut de konflikter som alla vet finns. Konflikter om ledarskap, laguppställning och framförallt politikens innehåll. Jag skrev lite ironiskt om det igår (även om inte alla såg det)

        Så jag är ingen fan av kristdemokraterna men känner att de på denna punkt funnit ett ord som mer än vårt förklarar vad som behöver göras för att komma vidare. Men krasst så är jag tveksam om vi eller kristdemokraterna klarar uppdraget. Ok detta leder inte till samling och uppslutning och det har inte varit mitt syfte utan att vi snurrar runt lite, man kan säga kaos. Så att vi landar på en ny yta som vi kan gå vidare ifrån.

        Så två partier i kris men med två olika sätt att ta sig ur den. Frågan är dock om någon av medicinerna är rätt? En sak vet jag att den ena (det stora partiet) ändå har idéerna på sin sida medan det andra har, ja vad har de på sin sida?

        Men det stora partiet har ett problem som gör att de landar mellan 20-25 procent. De talar till de ca 20 procent som står utanför arbetsmarknaden antingen av sjukdom eller arbetslöshet och lägg där till medlemmarna och de närmast sörjande så är vi på 20-25 procent. Vi missar 75-80 procent… De 75 procenten vi måste få stöd av för att hjälpa de 20 som idag står utanför.

        Så tankarna går vidare och så gör kvällen. Vill då tänka mer så läs gärna Johan Westerholm som skruvar lite mer i frågorna och då ur ett mer internt mått.


Media: Ab, Ab2, Ab3, Exp, Exp2, DN, DN2, SvD, SvD2, SvD3SVT, SVT2, SR.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,