20120204

Näringen som ger näring stavas inte billigare hamburgare


Färdriktning för Sverige är en fråga som måste upp på agendan. Efter varsel bland forskare och regeringens sänkta priser på hamburgare så finns det tydliga färdvägar och frågan är vilken är den bästa vägen för Sverige.

       Det handlar om greppet, inte plåster på sår utan att se till en helhet kring forskning och företagande. Jag skrev att Håkan Juholt var något på spåren kring sitt ledord kunskapsbaserad ekonomi. Sverige ska inte bli ett land som slåss om världens arbetstillfällen med billiga hamburgare. Det handlar om att skapa nya arbetstillfällen och då måste regeringen ha en politik som är aktiv och som stimulerar företagande. 

         Här är inte svaret sänkt skatt utan att se till att det finns innovativa miljöer som gör att nya tankar och idéer frodas. Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer,
Skriver idag bra på SvD Brännpunkt Att regeringsrepresentanter gör arbetsplatsbesök för att ”lyssna” på nyss friställda medarbetare är inte god näringspolitik. Det visar vare sig på handlingskraft eller genomtänkta strategier.” Vidare så skriver han ” Under senare år har flera studier gjorts över framgångsrika länder. Även om förutsättningarna kan skilja sig åt är det uppseendeväckande att det inte har lett till konkreta åtgärder för att stärka hela sektorn. Exempelvis har Irland och Skottland satsat på förbättrade företagsvillkor och aktivt främjande av industriinvesteringar. I Singapore har man vinnlagt sig om att attrahera världsledande forskare inom life science och tack vare dem fått ett enormt uppsving i attraktionskraft.

         Jag skrev igår om hur IKEA ser över hur de kan behålla och utveckla sig. Jag känner att deras främste fiende är stagnation. När jag tidigare träffade Peter Larsson så var de besvikna på regeringens inställning till företagande. När de presenterade sin rapport med bra idéer så lägger det den på hyllan och tillsätter ännu en grupp. Förtroendet sjunker snabbt med denna hantering.

        I ett tidigare inlägg på temat skrev jag "Grunden till ingenjören, säljaren, designen och entreprenören startade i leken som barn. En del överlevde skolan och kunde med det också fortsätta utvecklas med det in i vuxenlivet, men för det stora flertalet så slocknade lampan av en välriktad träff från skolsystemet. Om Sverige ska kunna bli med Håkan Juholts ord ”En kunskapsbaserad ekonomi” kan inte skolan släcka alla dessa lampor. Inte nog med att vi förlorar talanger vi föder på misslyckanden som kostar samhället desto mer. De går från att vara en investering till en börda för samhället och den enskilde står bara där utan få den hjälp med sina drömmar som den behöver.
Som jag var inne på tidigare så måste skolpolitiken ta en ny inriktning där grunden måste vara att vi ska vara att vi ska få fram nya spännande entreprenörer, inte militärer. En fråga som återkommit under dessa dagar är om de mått vi använder oss av för att mäta kunskap är rätta? Peter Larsson från Ingenjörsförbundet sa att det unika i Sverige är inte spetskompetensen utan förmågan till helheten. Som exempel lyfte han JAS Gripen. Den förmågan att ett litet land som Sverige kan producera ett sådant plan berodde inte på spetsen, även om det är viktig, utan förmågan till helheten. Det är ett intressant tänk att ha med. För har vi bara spets är det lätt att det inte blir en verkstad utan att bildelarna bara blir liggande och ingen kommer framåt.
"

        Men nu känns det mer som fokus ligger på att tala om välfärdens tjänster och då vem som ska utföra dem och prislappen. De må var viktigt men det bygger inte Sveriges framtid. Jag må svära i välfärdskyrkan men så bli det... Vi har massarbetslöshet och nya arbetstillfällen måste skapas. Det är här som det politiska samtalet måste vara. Stefan Löfven har insett det och hoppas att det samtalet också leder till konkreta förslag. Som löser på kort och på lång sikt.

          Kan bara notera som Kulturbloggen att med en minister som vänder tekniken ryggen så kommer det inte bli lätt att bli ett ledande land för innovationer

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om ,