20120305

Jobben, Alliansskutans fall och en kapten utan behörighet


Det är jobbigt med jobben för ett arbetarparti utan tradition gällande arbete… Särskilt när det enda arbetarepartiet åter börjar komma på banan. Vi ser hur det svaga ledarskapet krackelera när det plötsligt finns motstånd på banan.

             När Stefan Löfven utsågs till partiledare för Socialdemokraterna så var det inte konstigt att jan valde att sätta jobben främst. Två orsaker. Dels att det är den viktigaste frågan för att klara välfärden. Dels för hans bakgrund från den fackliga delen av arbetarrörelsen. Då vet man hur den egna självkänslans grusas i tider av arbetslöshet.

            Så då kommer vi till regeringen med moderaterna i spetsen som utropat sig till det ledande arbetarpartiet och så plötsligt så inser de att det råder massarbetslöshet och de har inget att sätta till än att sänka skatter som inte ger de effekter som de hoppats på. Vidare att sparka upp de som ligger med devisen det går att arbeta liggande också… Ska vara madrassprövare men misstänker att man där behöver ta sig mellan olika madrasser… Vidare så var det en som fick höra att man kan arbeta med ett sugrör…

         Som jag varit inne på många gånger tidigare så blir kampen mellan de fyra Allianspartierna besvärlig och nu när de inte får vara själva i båten utan en ny person gör sig gällande som kapten (Vid namn Löfven). Plötsligt så visar det sig att det inom Alliansen varken finns en sjöduglig kapten eller en kurs som de kan enas om.

Nä allt verkar som om jobben blir alliansskutans fall 
och inte vinden i seglen mot hamnar fyllda av valsegrar

En undersökning som pekar på frammarschen för (S) 
Media: Expressen, DI, DI 2, DI3Ab, Ab2,
Bloggat: Johan Westerholm på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,