20120421

Betongparti till träskallar


Innovationen blir en stor del av distriktskongressen som pågår på Öland. Men när vi håller seminarier med temat ”Tillväxt, jobb och innovationer” så är det inte särskilt innovativt utan 150 personer som sitter och tittar på bilder som en föreläsare pratar kring

           Jag må vara gnällig denna lördag och må så vara hänt men när partiet nu verkligen lägger manken till så borde vi använda kraften på ett mycket bättre sätt. Men till ämnet i dessa anförande så handlar det hela tiden om det som Håkan Juholt pekade på. En kunskapsbaserad ekonomi som motsats till låglönebaserad ekonomi. (Passande när Håkan Juholt försökte glida in diskret i salen under seminariet men möttes av stående ovationer). Det var ett år sedan som jag hörde Håkan Juholt presentera tankarna och nu börjar de sätta rot i partiet

          Den framtida socialdemokratin måste bygga på att inte se skillnad på entreprenören, företagaren och den anställde. Att finna att de hör ihop och konkurrerar med varandra utan är i ett beroendeförhållande. Grunden som vi får till oss bygger på att vi kan vaska fram nya jobb, nya branscher, nya möjligheter med tekniken, design och råvaror. Det handlar inte om att med sämre villkor konkurrera om samma jobb eller att dela på dem.  Det handlar om att finna nya jobb. Axeln som måste stärkas är näringen, universitetet och det offentliga. Det är när det greppet kopplas som utveckling sker som ger tillväxt men också kan möta klimatomställningen som är nödvändig. Vi hade Niklas Svensson som pekade på möjligheterna med att bygga i trä istället för betong som både kan förkorta byggtider ge möjligheter och är mer klimatsmart. Då var det lite mer klart från kongressen.

Med det så blur bilden att vi måste gå från Betongparti till träskallar.

Mer bloggare på plats är bland annat. Michael Granstedt och Leine Johansson.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,