20120404

Privat är socialdemokrati


Ja om väljarna och deras politiska företrädare tycker det så” Svaret på privatiseringarna inom välfärden enligt Stefan Löfven i Dagens Samhälle. Ett svar som är byggt på hur det ser ut i dagens samhälle.

           I en intervju i Dagens Samhälle som jag på morgonkvisten läst så ger den nyutsedda ledaren för Socialdemokraterna Stefan Löfven en pragmatisk syn på alternativa utförare i välfärden. Men det är inte likt borgerligheten något laissez-faire utan en mer kontrollerande verksamhet då våra skattemedel är drivmedlet. Lars Stjernkvist uttrycker det bra (finns inte på nätet)För mig är det självklart att om man agerar på den offentliga marknaden ska offentliga villkor gälla, är man på den kommersiella marknaden gäller kommersiella villkor” Med detta citat så har vi själva essensen i problemet. Politiskt har vi agerat som om det finns en marknad med ett villkor. Men så är det inte. Stjernkvist pekar på två och det kan säkert finnas fler.

            Om vi nu kan ena oss om att det finns en offentlig marknad och vi utifrån skapar ett tydligt regelverk som skiljer sig från snabbköpets marknad. Den offentliga marknaden måste bygga på tjänsterna inte är av valfrihetens liv i sin helhet. När du är sjuk kan du inte välja om du vill ha sjukvård eller ej. När du är gammal kan du inte välja om du behöver hjälp eller klarar dig själv. Vi är i en beroende ställning till de som utför tjänsterna. Vi är med det i ett underläge oavsett utförare. Konsumentens makt finns inte likt du väljer vilken butik då köper mjölk eller till och med väljer att avstå att köpa mjölk.

            Just beroendeställningen är en av de problemställningar som vi måste lära oss hantera. Vi har inte klarat det som offentliga och de privata klarar inte frågan. Det handlar om attityder som inte all världens valfrihet kan råda bot på. Många pratar om egenmakt och det är kanske en del som vi kan bygga in även här. Hur lyckas vi bryta den enskildes beroende i en vård/omsorgs situation för att ge personen egenmakt över sin situation. Det handlar om hur vi ger vårt liv och kropp till en annan persons omdöme.

           Så när socialdemokratin skriver sitt nya program så är driften mellan privat eller offentligt inte den avgörande utan att vi begriper att det handlar om en offentlig marknad och forma spelreglerna så att de passar den marknaden. Jag kan här känna att Stefan Löfven är på vägen och den går framåt och skriken på forna tider sakta tystnar allt mer. Privat är inte en motsats till den socialdemokratiska ideologin. Många aktiva socialdemokrater har byggt en tro på att det bara är staten eller kommunen som klara välfärden. Att förstatligande är lika med socialdemokrati. Jag anser det vara fel. Som Ingvar Carlsson sa när Ann-Marie Lindgren avtackades (Tagit från Johan Westerholm, tack)Det finns inget självändamål att socialisera produktionsmedlen, det är resultatet som skall socialiseras”.


Media: Dagens SamhälleSVT, Ab, DNSvD, SvD2Expr 1, 2, 3, 4, SR
Bloggat: Martin Moberg, Roger Jönsson, Peter Andersson på området
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,