20120521

Moral, lagar och regeringens etik.

Idag kan man läsa i DN hur finansmarknadsminster Peter Norman nu vill att de företag som staten har makten i bör stärka sin etiska kompass. Men hur det ska gå till och när är en fråga som vi kan vänta och se...

           Ansatsen är bra men frågan är sedan vad det kommer betyda i verkligheten. Som så ofta presenteras ett förslag som känns som en tankeyttring och vad det kommer leda och när resultatet kommer vet vi inte. Hur den etiska kompassen ska förhålla sig till demokrati kontra rikets säkerhet och det internationella sfären vet vi inte. Så det som vi en första läsning kan finnas tilltalande så blir sedan den moraliska glorian lite på sned. För verkligheten är allt mer komplicerad och vårt förhållande till omvärlden. De även varit så tidigare och frågan är hur en regering hanterat frågan om Nazitysklands transporter genom Sverige i dagens media klimat. Var hade den etiska kompassen och allmänhetens ord sagt gentemot det säkerhetspolitiska bedömningen och i sin tur allmänhetens intresse av lugn och trygghet.

          Så likt "etniska svenskar" riskerar detta bli en fadäs av regeringen som man inte klarar att reda ut. Kommer orden betyda det som står eller är det egentligen något annat som menas? Vem kommer ansvara för att de olika bolagen lever som det står skrivet? Kommer det behövas nya smutsiga bolag för att klara leveranserna till tveksamma länder som inte klarar den etiska kompassen men ur ett säkerhetspolitiskt och "vara med på den internationella arenan" perspektiv vi behöver relation med? Ser skrivningar som kan tolkas och göra alla affären ok eller etiskt förkastliga. Visst kan det etiska i klimatdebatten var vackert men klarar det samtidigt kravet på tillväxt för att klara tillväxten, välfärden och jobben. Nu kan en del hävda att det inte finns ett motsats förhålllande och så är fallet men då kan inte ett enskilt företag agera utan samhället måste samklanga för det ska fungera och då vet inte jag var ett enskilt företags etiska kompass är värd? Kommer den sittande regeringen klara dessa avväganden? Kommer regeringen med Moderaterna i spetsen kunna enas om det etiska då partierna i regeringen är splittrande i just de etiska frågorna. Hur hanteras Homosexualitet, Nato, religionen? Var finns den gemensamma kompassen? Nu kan jag låta lite negativ... Men, visst är ansatsen fin...

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,