20120614

När skolavslutningen leder till tomhet

Till vilken nytta, om kunskapen är fel?...
Sommarlov närmar sig för allt fler men också så innebär skolavslutningen att många unga tar klivet ut i tomheten, år av gemenskap blir plötsligt en ensamhet där motivationen att kliva upp byts mot långa sovmorgnar och ingen som väntar på dem. En tomhet som den första veckan kan verka livet men sedan bryts till tristess...

            Idag så kommer jag att officiellt förklara läsåret på Vimmerby folkhögskola för avslutat. En ära som jag haft under ett antal år. Jag kommer vara rätt säker på att de som gått våra yrkesprogram kommer ta sig vidare och en tomhet inte kommer vänta dem. Antingen direkt till jobb eller ett sommarlov för att ta sig vidare i höst. Frititdsledarutbildningen har en hög andel som efter ett antal år finns i arbete. Vidare så har vi Behandlingspedagogerna som slukas av arbetsmarknaden. Folkbildningen har en förmåga att känna av marknaden som innebär att de utbildningar som finns lockar sökande och vidare leder mot arbete eller studier på grund av att det inte finns ett monopol utan är beroende marknaden. Arbetsmarknaden och marknaden av sökande. Inte likt gymansiet som har en uppsjö av unga som mer eller mindre tvingas in på det närmaste gymnasiet och de utbildningar som där arrangeras. Utbildningar som inte alltid är förankrade i den verklighet som väntar utanför.

           Men regeringen verkar inte se eller förstå detta utan låter unga kliva rat ut i tomheten. Neddragning av pengarna till gymnasiet, försvårande för de som väljer yrkesprogram att ta sig vidare till högre studier (jag kan ta ett exempel från barn- och fritidsprogrammet, ditt många med låga poäng  och skoltrötta sökte men med bra lärare fick en knuff i rätt riktning, som för många gick vidare till fritidsledarutbildningen men inte kan det utan måste gå och läsa in behörigheten...) neddragna pengar till sommarjobb. Möjligheter för skolor att välja bort Prao. Allt mer fjärmar sig skolan från de studerandes blivande arbetsmarknad. Att näringslivet  blir ett särintresse avspeglar sig allt mer i praktiken. Vidare så slår sig regeringen på bröstet över sin satsning på folkbildning men den sträcker sig endast till prova på kurser och det är i och för sig bra men om de inte följs med resurser att ta emot dem som vill gå vidare blir det ett slag i luften och den borgerliga regeringen försöker sola sig i glansen av vadå? Så sjung om studentens lyckliga dagar blir allt för ofta en falsk vers som rimmar illa med den verklighet som de kommer möta.

          Tomhetens regering låter mer som ett passande namn, 
tom på idéer, tom på möjligheter, tom på argument och 
släpper ut en ungdomsgeneration i tomheten. 

           Som avslutning så vill  jag ge lite reflektioner på gårdagens besök i ett föräldrakooperativ. De kommer sakta bilda en grund för mina tankar kring skolan från 0 till 100 och styrande och ägande. För vi klarar inte arbetskraften sista terminen i nian eller trean på gymnasiet. Det handlar om det livslånga lärandet.

"Om jag börjar med alternativ och ser på hur föräldrakooperativet (de driver förskola och fritids) har en tydlig tanke ide med sin verksamhet. Men som vi får höra så finns de även ett engagemang som rör sig utanför skolgården. Hur de får den lokala handlaren att ändra sitt sortiment till mer ekologiskt och närproducerat. Hur de som icke offentlig kan på ett helt annat sätt ställa krav på vad som serveras och vad de köps. Föräldrarna arbetade 6 timmar i månaden men fick inte vara med i den pedagogiska verksamheten om de inte var utbildade vilket var endast två som kunde stänga ett par dagar i månaden. Ekonomin var skral och personalen fick variera och vara flexibel genom att de fick betalt per barn som var inskriven och även här gällde maxtaxan så de kunde inte med avgifter öka sina intäkter. Som Monika påpekade så var de tvungna att konkurrera med andra fritids och förskolor om att få eleverna och de hade valt linjen med ekologiskt och utomhuspedagogik. Men ett par ungar till skulle behövas för att få en bättre snurr på verksamheten. Idag var det 23 inskrivna om jag uppfattade siffran rätt.

En fråga som hängde i luften var hur länge de kommer finnas föräldrar som har ett engagemang att finnas med på detta sätt i verksamheten? Har sett hur just denna typ av kooperativ lagt sig när de första eldsjälarnas barn lämnat verksamheten. Tror dock som jag hörde att det fanns här ett breddare engagemang än själva förskolan då de handlade om den lilla byns överlevnad. Det blev inte bara ett engagemang i kooperativet utan ett engagemang i byn.
"


Mer skrivet om skolan och gårdagens utspel från Socialdemokraterna
Media: Ab, DN, DN2, DN3SvD, SvD2,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politikpersonligtkulturVimmerby.