20120613

Sommar, sommar, skolplikt

Visst är det bra men fortfarande en brandkårsutryckning. På nio år så borde man klara ut vilka elever som behöver stöd för att klara behörigheten till gymnasiet. Inte en brandkårsutryckning de sista sommarloven...

            Min son kommer vara med i Barn och utbildningsförvaltningens tidning som snart kommer landa i brevlådor om förträffligheten med skolan i Vimmerby. Bra så kommunen har alltid varit dålig att marknadsföra de tjänster och möjligheter som erbjuds. Men när det gäller skolan så konstaterar man att min son har läs och skrivsvårigheter, inte allt för ovanligt i dessa dagar. Det görs i mellanstadiet och vi som föräldrar vill förstås att han får all hjälp som behövs för att fixa skolan. Nu har han ett plugghuvud, undrar vem som det kommer ifrån? Inte mig... Men åter till sakfrågan. När han började nian fick han göra en beställning om tekniska hjälpmedel i form av dator med program som läste in böcker och annat. Jättebra även om det i stort hade passerat hela högstadiet. Men döm av vår förvåning när det inte kom förrän till vårterminen.. En termin kvar... En termin att få den hjälpen som kunde följt honom från mellanstadiet... Nu har han läshuvud, men annars sommarskola. På grund av att skolan inte fullgjort sitt uppdrag i tid.

          Så när Socialdemokraterna i dagDN debatt flaggar för sommar skola är det en delad känsla. Självklart bra för de elever som inte har klarat skolan men först då skolan gjort sina skyldigheter och med rätt resurser och se varje unik individ och göra den individuella planen borde vi kunna leda alla unga fram till en examen med godkända betyg. Fyrkantsskolan som i grunden ser alla elever som lika är inte framgång. Inte heller den Björklundska skolan med kadaver diciplin. Framgång är att se varje individs unika möjligheter och tro på dem. Självklart ska krav ställas och det kommer inte var några problem om man låter alla bli sedda och hörda. Sommarskola kan inte vara ett Socialdemokratiskt slutmål utan måste vara en brandkårsutryckning i väntan på en fungerande skola.

           Idag kommer jag missa riksdagsdebatten som kommer företrädas av Mikael Damberg. Frågan är om skolan kommer stå i fokus då också? För skolan är och kommer bli ett allt viktigare nyckel till vår framtida tillväxt. Om vi och särskilt Socialdemokraterna menar att Sverige ska bli en stark kunskapsnation kan inte hjälpmedel delas ut i sista terminen och Sommarskola vara lösningen.

Bloggat: Peter Anderson, Thomas BöhlmarkMartin Moberg och Johan Westerholm på ämnet
Media: AB, AB, AB, DN, DN, SvDSR/Ekot.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, personligt, kultur, Vimmerby.