20120726

Bo, Bostad, Stad, på landet

Idag så presenterar Socialdemokraterna genom Veronica Palm ett antal förslag till nytt bostadspolitiskt program. Det är bra men vi får inte glömma bort Sverige utanför storstäderna. När Storstäderna lider brist på små lägenheter så är det stora som brister i mindre kommuner likt Vimmerby.

            Men det är bra att Socialdemokraterna tar ett första steg mot en bostadspolitik. En politik som i många stycken saknas när vi ser på den sittande regeringen. Vi kan se studerande som får vända hem utan att kunna fortsätta sina studier pga bostadsbristen. Vi ser hur barnfamiljer inte kommer åt villor då de gamla inte har alternativ att flytta till. Vidare så ser vi hur dagens bostadsmarknad låser fast jobbskatteavdraget då boendet tar ett allt större utrymme av lönen. Det är allt från inlåsningen som "tvingar" barnfamiljer att bygga sitt hem istället för att kunna ta över ett äldre. Ser vi då på en låginkomst kommun som Vimmerby, måste det erkännas, har jobbskatteavdraget blivit viktigt för den enskilde. Så att som socialdemokrat ropa på att återta jobbskatteavdraget är ingen framgång för våra väljare.

       Ett annat problem som finns i mindre kommuner och jag tar Vimmerby som exempel är att det är svårt för små privata att bygga hyreslägenheter då de får en alldeles för hög hyresnivå som inte stämmer med marknaden. Detta leder till att de enda som kan bygga är det kommunala bostadsbolaget som har ett större bestånd att slå ut kostnaderna på och till och med ha gamla fastigheter som går med vinst. Visst finns det ett och annat undantag men inte i den utsträckning som vore önskvärt. Här måste Socialdemokraterna komma med förslag hur vi kan få till mer byggnation i mindre orter. Ett annat problem som lyfts av lokala företagsledare är större tomter och lägenheter för att kunna locka till sig nyckelpersoner. Som ni märker är det inte bara en problemställning som finns och i en så liten kommun som Vimmerby finns det flera problem kring boendet som vi måste komma tillrätta med.

          Så dagens förslag klarar en del men det är fortfarande mycket kvar och det gäller att ta ett perspektiv som sträcker sig utanför tullarna. Det är så enkelt att Sverige inte är tillräckligt homogent för en bostadspolitik utan behöver flera som hålls samman på nationell nivå. Vidare så vill jag att man med ROT svänger så att det blir miljö och klimat anpassat. Ingen ROT till byggen/renoveringar som inte gynnar klimat och miljön. vidare så måste vi få till liknade när det gäller flerfamiljshus. Så dagens besked var en början men kan inte vara ett slut.

Bloggat: Peter Andersson på ämnet

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om