20120725

Bygg, ROT, Borg...


Bygga, bygga, bygga… Ja kraven kommer allt mer från allt mer olika aktörer i samhället. Kritiken gentemot den sittande regeringen med finansminister Anders Borg i spetsen börjar bli stark och allt fler skriker på lösningar enligt Keynes modell. Idag så är det hushållen som bär investeringarna i landet...

           Sverige har en stark ekonomi, hög arbetslöshet och eftersatt underhåll av vår infratruktur. Vidare så är det brist på bostäder och nya och uppgraderade järnvägar måste till. Även vägnätet är undersatt och behöver ses över. Som boende i Vimerby vet jag det då vi får närmare en halvmiljon besökare årligen som tar sig till oss trots dåliga vägar och usla kommunikationer.

             Det är investeringar som både fixar arbetslösheten på kort sikt men också på längre sikt då förutsättningar för företagande i hela landet kan öka med dessa investeringar. Men Anders borg sitter där som en gossen Ruda men viljan att vara bäst i klassen på att lägga på hög, kanske mer likt en Joakim von Anka…

            Vidare kan vi konstatera att ROT avdraget används flitigt för att klara det lilla, nära objektet och vi ser själva hur vi renoverar hemma med hjälp av ROT och även utan. Som Johan Westerholm var inne på för ett par dagar sedan så är det många egnahems ägare som tecknar in jobbskatteavdraget i lån som både går till investeringar och nya köp. Det gör som Johan påpekar det att skriket om att höja skatter för den enskilde inte är så lätt. Lyssnar jag på de fackliga som arbetar på gjuteriet så har deras medlemmar redan tecknat in jobbskatteavdraget

          Så Sveriges befolkningar håller renoveringarna igång när regeringen borde leda arbetet i stället för att ta semester...

            Nu tar jag i mitt eget renoveringsobjekt och ger mig ut och har semester lika med måla, putsa, slita…

Bloggar på ämnet har Peter Johansson gjort.
Media: SvD, SvD2DN, AbSDS. SvD, DN, SCB, Cornucopia,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om