20120717

När populisten blev makten....

Sommar sommar sommar, Det är tomt att skriva blogg. Kunde skriva om debatten om sommartorget i Vimmerby där Vimerbytidningsledare skriver som de gjort alla år och som gillats av kommunalrådet men nu får skit av det samma, när han blivit kommunalråd. Inte så roligt att plötsligt vara den granskades makten...

           Det är lite roligt hur makten förändrar en och hur man kan se hur nya kunskaper gär detsammma. Micael Glennfalk som gick till val på rensning av en osund kultur i stadshuset sitter nu på stolen själv och blundar för vad han skriver på. Det snurrar som aldrig förr och hans Allianskamrater vet inte vad de beslutar och vilka ben de ska stå på.

         Bilden blir tydlig när en populistisk politiker, som säger det som väljarna vill höra får mandatet och springer in i den kommunala väggen fylld av regler, lagar, avtal, tjänstemän, ekonomi och allehanda politiska spridningar och viljor. Upptäckten att det egna soloracet snabbt når vägs ände slår emot en snabbt och mötet med väljaren är inte lika enkelt längre. Tjänstemännen som är satta att stötta och genomföra politiken vet inte vilka ben de ska stå på. Den politiska vardagen springer även i kapp den populistiska politikern som ville så väl men inte kunde jobbet.

         Jag varnade redan före valet om att det kommer bli en smäll och att politik inte är något enkelt att syssla med. Att tycka är enkelt men att genomföra är svårt. Det märks på kommunalrådet att han nu är i läroprocessen och den viktiga vad som vi i politiken ska syssla med och vad som tjänstemännen ska syssla med. Det vanligaste misstaget en kommun- och även landstingspolitiker gör är att stoppa fingrarna i syltburken som vi absolut inte ska ha fingrarna i. Oftast leder det till att tjänstemännen får stoppa sina fingrar i politikern burken och kaoset är ett faktum. Så har de varit i Vimmerby och så verkar det fortgå även om de nya förvaltingscheferna med kommunchefen i spetsen arbetar hårt med att tygla politiken till sin arena. Viktigt att påpeka att det inte handlar om att minska politikens makt i förhållande till tjänstemännen utan tvärtom styra upp tjänstemännen med tydliga mål och direktiv. Vidare handlar det om uppföljning. Idag så springer alla på alla bollar och missar de flesta av dem.

        Att styra och att ha makt är komplicerat. På pappret kan det verka så tilltalande och okomplicerat men sedan så är inte världen som boken. Det skiljer också i styre om man styr sitt eget företag eller om man är en i en stor demokratisk organisation med flera viljor och många intressen att se till. Vidare så är det val vart fjärde år och det är inte alltid som de nödvändiga besluten ger en röster i valet men är en förutsättning för att föra organisationen framåt. Vimmerby är precis i den fasen och det skyndas så att det ska hinnas igenom innan valet närmar sig. Men just den stressen och kortsiktigheten är en fara. Ibland så undrar jag om fyra år är för kort tid som mandatperiod. Men samtidigt så vill jag andra gånger se kortare tider så väljarna oftare kan signalera om man är på väg åt rätt eller fel håll och att politiken inte glömmer bort vilka som vi är till för.

          Tror att det också är svårare att vara politiker i en liten kommun då man kommer närmare väljarna och de ställer högre krav på en. Man kan inte vara anonym utan hela tiden så måste man stå till svars för de beslut som fattas. Vidare så är det ofta så att det finns en lösning vilket gör att skillnaden mellan majoritet och opposition blir hårfin. Just den nära relationen med väljarna, men också de som arbetar i kommunen gör att dina löften granskas mycket närmare än om du är i en större stad, landsting eller riksdagen. Sticker du dessutom ut hakan så är granskningen än större. Jag gillar det samtidigt som de skrämmer en del som inte vågar ta steget eller som sitter tysta på sin stol mandatperiod efter mandatperiod. Men rädda politiker får inte många väljare.

         Några tankar i denna sommmartid om hur den lokala agendan ser ut. Måste säga att det är svårt att skriva då man själv är en sådan tydlig del av det hela och frågan. Hur mycket är man själv skulden till det som sker, visst är jag i opposition men det friskriver inte mig. Så jag grubblar vidare och konstaterar att det som på  pappret är så lätt i verkligheten är så svårt och hela tiden kräver eftertänke. Hur jag arbetar i opposition lärde jag mig av vårt förra oppositionsråd Inge Schultz -Man ska bedriva en oppositionspolitik så får man maktne i morgon ska man kunna genomföra den. Det är mitt motto och visst hade det varit roligare men lova guld och gröna skogar men jag kan stolt varje dag se mina väljare i ögonen och inte grubbla på vad jag lovat dem som jag inte kunde hålla...

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om