20120828

Det kreativa innovationssamhället

Sakta så blir jag allt mer övertygad om att framtiden ligger i ordet innovation. Att vi mönstra ett samhälle med innovationen i centrum. Det kommer innebära förändringar under hela livsleden och samhällets intuitioner. Vi ser hur tillverkningens grund allt mer förflyttas till den egna hjärnan som motor och med det så följer nya utmaningar för samhället. Infrastruktur och stöd för hjärnas utveckling blir allt viktigare i kreativa miljöer.

           Resan till västkusten och de möten som följde gav mig ny näring gällande När ordförande i regionen, Gert-Inge Andersson, på gårdagens middag säger att de lägger 500 miljoner på kulturen med operan och symfonikerna i spetsen så var det ingen välgörenhet utan rent strategiskt för som han sa det sätter regionen på kartan och inte bara i Sverige utan internationellt. Synen på vikten av kultur för att locka till inflyttning av strategiskt folk, hur de än så länge lyckas behålla Astra Zenicas forskning med sin blandning av kreativa forskningsmiljöer och utbud för de som kommer. Hur viktigt mötet mellan det offentliga, akademin och det privata blir. Hur alla tar sitt ansvar för utvecklingen. Hur viktigt det är att forskarna möts av bra barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter. Kulturen har jag redan nämnt. 

         Västra Götalandsregionen känns framme på många av dessa punkter. Kalmar län och Vimmerby borde vara en ledande region på detta. Med en grund i Astrid Lindgren borde vi kunna skapa kreativa miljöer som kan locka till sig nya företag inom de flesta näringar där hjärnan är den fundamentala delen. Ju mer man läser om Astrid Lindgren, ju mer inser man hur långt framme hon var och hur hon såg unga som kreativa varelser som brann för utveckling. Vi vet själva hur barnen leker uppfinnare, affär mm. Steg på entreprenörskapets väg som sakta släcks för vart år som samhället får grepp om dem. När råvaran inte längre är bunden i naturen och marken utan vi bärmed den i våra huvuden. Hur får vi den att stanna och utvecklas. Där kulturen förr sågs som en lyx eller till och med onödigt så är det idag en viktig komponent i näringslivet.

         Även den traditionella tillverkningsindustrin blir allt mer kunskapsintensiv och kräver högre utbildad personal som i sin tur kräver ett fungerande samhälle med kreativt utbud.

         Men detta är en grund för att till delar underhålla de kreativa miljöer som idag finns. Men hur möter vi nya och framförallt hur skapar, eller rättare sagt underhåller, vi nya kreatörer och innovatörer? Grunden är och förblir skolan där alla unga passerar igenom.  Jag anser att vi måste se över skolans uppdrag. Att som idag bara satsa på kunskap och sortering är inte en framtid. Att med kateder och piska skola framtiden är inte rätt väg att gå. I Finland kan vi se hur de lyfter in estetiska ämnen allt mer och samtidigt presenterar bra resultat i övriga ämnen. Bilden blir för mig tydlig hur mixen släpper fram det kreativa och det ger avtryck över hela linjen. Jag kommer i programmet för Socialdemokraterna i Vimmerby presentera mer hur vi kan arbeta utifrån de förutsättningar som gives. Än mer konkretisera vad vi kan och måste göra i Vimmerby. Det är inte längre en fråga om vi ska satsa på kulturen utan mer hur mycket. Synsättet måste ändras. Man kan inte sätta satsningar på kulturen mot skola och omsorg. .Dessa satsningar är investeringar för nya kommunala intäkter från ett ökat näringsliv. Programmet kommer om jag får igenom mina tankar mer vara en berättelse kring Vimmerby och tankar  hur kommunen kan utvecklas än mantran om vård, skola, omsorg. Ett program som också kommer ställa nya krav på politiken. 

         Svenskt Näringsliv skriver idagDN debatt i ämnet men missar att starta från grunden. De pekar på forskningen på universitet men då är mycket av den innovativakraften redan borta. Men det är bra att de sätter fokus på frågan och att de nu lyfter frågan på ett kommunalt perspektiv.

       Jag är inte färdig i tankarna men kommer återkomma med fler pusselbitar. Tidigare så har jag skrivit på temat här och här... 
Media i närrområdet: AB, DN,
Bloggat: Peter Andersson.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby