20120809

Hjälp att utveckla Vimmerby!

Idag var min debattartikel, som jag skrev om här, inne i Vimmerby tidning och tar gärna hjälp här också att utveckla Vimmerby... Men det som kommer fram kan också vara till hjälp att utveckla både Socialdemokraterna och Sverige...
Socialdemokraterna i Vimmerby håller på att skriva sitt visionsprogram och vi har under våren mött Vimmerbyborna på marknaden och på öppet möte för att ta reda på vad ni vill att vår vision ska innehålla. Även möten med våra medlemmar har hållits. Vi känner att Vimmerbyborna delar vår politik och vill nu ta hjälp för att utveckla den än mer. Vi tar nu ett steg till för att bli det mest öppna och lyssnade partiet. Nu vill vi inbjuda till ett fortsatt samtal här i Vimmerby Tidning.
NÄR JAG FICK I uppdrag att sammanställa alla förslag som kommit in så var det mycket av generell karaktär som fanns med. För att vi ska komma vidare är vi i behov av mer konkreta förslag hur vi ska utveckla vår kommun. Mycket av förslagen är av typen världens bästa äldreomsorg och skola men vad menar vi med orden och hur vill vi att det ska se ut i Vimmerby?
Vad ska rymmas i det som vi gemensamt bekostar via skatten och vad ska man behöva betala för, om man ska behöva betala för något? Vi pratar ofta om att barnen ska ha det tryggt när de växer upp men vad innebär det konkret? Våra äldre ska ha en bra ålderdom men betyder det att de äldre ska bo kvar hemma eller flytta till hemmet? Många i kommunen går arbetslösa och vi talar om att alla ska kunna få ett jobb att gå till men hur ska det gå till?
-Hur ska vi utveckla de arbetstillfällen som finns i kommunen och hur ska vi skapa nya? Vad kan vi som kommun göra och vilken hjälp/stöttning kan vi ge det privata näringslivet som ändå måste vara basen i sysselsättningen. Vidare så måste vi brett ta en diskussion med så många som möjligt hur vi ska arbeta vidare med arvet efter Astrid Lindgren. Ett arv som kan ge oss oanade möjligheter.

-EN ANNAN FRÅGA som vi vill ha hjälp med är hur vi får hela kommunen att leva och utvecklas. Att finna det möjligt att bo och verka i hela kommunen. Där finns frågan om kommunikationer med också.
-När det gäller skolan så vill vi alla att våra unga ska lämna den med bra kunskaper som ger dem möjligheter fram i livet. Men hur gör vi i Vimmerby för att lösa detta utifrån det regelverk som finns? Ska byskolorna finnas kvar eller ska vi centralisera dem? När det gäller skolan på landsbygden sätter vi samlingspunkten eller eleven i centrum.

-VÅRA GAMLA SKA finna trygghet på ålderns höst och vi ser till att det finns hemtjänst och olika boenden för att de ska finna sin trygghet, men hur mycket ska kommunen bistå med och vad ligger det egna ansvaret? Vilka typer av boenden behöver våra äldre och vad vill vi själva?
-Våra vägar och parkers underhåll är ständigt på tapeten och frågan är hur de ska lösas, hur ska vi göra och hur ska vi prioritera mellan alla andra verksamheter som vi också tycker är viktiga.
Vi socialdemokrater vill höra era tankar om de problem som finns i kommunen men också de möjligheter till framgångar som vi besitter. Vi kan inte garantera att allt som framkommer kommer finnas med i slutprodukten. Vi prövar varje förslag mot våra grundläggande värderingar och vår ideologi. I en kommun som Vimmerby har vi dessutom en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till varje dag. Det är viktigt att vi inte skriver ett visionsprogram bestående av en massa luftslott. Men många av era tankar kommer, om de inte får plats i vårt program, finnas med oss i det dagliga arbetet i nämnder och styrelser.
Så fatta pennan och säg vad ni tycker om våra förslag. Ni behöver inte vara Socialdemokrater utan bara ha en massa tankar om hur vi gemensamt utvecklar kommunen.
        Tror att det som kommer fram i Vimmerby kan var av nytta för hela partiet. Vimmerby skiljer sig från resten av landet men är också som resten av landet. Varje kommun har sina specifika förutsättningar att lyckas och kan man bara finna dessa så kan det gå bra. Det som är viktigt är då att staten ser till att stötta  och inte bromsa/hindra den lokala utvecklingen och allra viktigast är att varje kommun/region måste få våga pröva nytt.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om