20121018

All politik är folkhälsa

Folkhälsa är politik... smaka på orden... Det är så lätta att säga men vad innebär det egentligen och är det så i verkligheten eller är det så faktiskt att man skyr folkhälsan och hellre väljer att undvika den politiska striden och räknar morötter. Ty folkhälsa är klass och kön och det kan vara svårt för en del att ta till sig.

En av de viktigste böckerna för folkhälsan var "Jämlikhetsanden" av Wilkinson och Picket som kom 2010. Det visade på sig att just jämlikheten var en mycket viktig faktor för folkhälsan i världen. Hur jämlika ländet generellt hade bättre folkhälsa. Så stort välstånd som inte är jämt fördelat skadar folkhälsan mer än litet välstånd som är jämt fördelat över nationen. Så med det följer att de försämringar i transfereringarna som sker ökar på ohälsan.

Trenden att Sverige börjde folkhälsan försämras på 80-talet och vi kan inte med det skylla på den borgerliga regeringen som nu sitter, även om de skyndar på utvecklingen, måste man finna andra orsaker. Men just tydligheten i att just klyftor försämrar folkhälsan slår direkt mot den borgerliga politiken som har synen på att en "elit"" måste få sticka iväg både kunskaps och ekonomiskt för det är bra för samhället. Med det så blir det så tydligt hur politiken och de beslut som fattas påverkar politiken och kom då inte och säg att folkhälsan handlar om skala morötter.

"Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamhete. Särkskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa" (Utdrag ur Regeringsformen, SFS 1974:152 1kap 2§ andra stycket, ändrad i o m SFS 2010:1408)

Vi ser hur det finns en grund för samhällets ansvar och hur det tolkas olika av partierna. Men visst blir det lite parodiskt att se hur de borgerliga partierna strävar efter att det allmänna ska dra sig tillbaka och allt mer skapa samhället där den starkes rätt ska ge den svage möjligheter. Men ställer det då individens eget ansvar vid sidan? Absolut nej. Där handlar det om solidaritet med att man inte ska utnyttja våra gemensamma resurser i onödan som kan komma en vän som behöver hjälpen bättre. Därför är det bra med rökförbud för operationer för du riskerar att behöva mer resurser i rehabiliteringen och att risken för komplikationer som leder till mer vård kan komma och att någon annan blir utan eller får vänta... Men med det så är det inte bara så att den enskilde slutar att röka utan att det finns omständigheter. Vi vet att det är skadligt att röka, vara fet men kan inte ta sig ur det i alla fall. Ofta så är detta förknippat med klass och kön och vi är åter tillbaka till politken som måste se till att förutsättningarna finns. Det är allt från rökavvänjning till att det finns goda villkor gällande arbete, bostad och en trygg ekonomi.

"Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen"

Målet för folkhälsopolitiken som är taget av riksdagen och vad jag vet så är beslutet enigt... Men följer sedan politiken som den beslutar och vad säger Anders Borg och Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven? Eller är det så att det bara är folkhälsominster Maria Larsson spelplan...

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, kultur, personligt, Vimmerby