20121015

Sverigedemokrater, vinst och Socialdemokraterna


Två frågor som man kan blogga om men frågan är om jag orkar… Dels så fortsätter klivet uppåt för Sverigedemokraterna men om de skrev jag igår. Kan möjligen koppla på lite kring det interna som kan spräcka Sverigedemokraterna och på det sättet ta dem ur riksdagen. Men det löser inte problemen som jag skrev om igår. Så var det vinst frågan och hur bördan ligger så stor hos Socialdemokraterna. Som om valet 2014 redan var vunnet och Socialdemokraterna hade egen majoritet. Trevligt förvisso men så enkelt är det inte…

Det Interna fallet...

          Om vi börjar med Sverigedemokraterna så kan vi efter gårdagens Agenda se hur ett korthus börjar falla ihop. I ett desperat försök att inte göra samma misstag som Ny demokrati försöker partiledningen städa men kommer det att funka och med tanken på att de närmar sig tio procent. Jag twittrade igår kväll efter tittat på Agenda ”För SD gäller principen att gömma rasismen väl och de som inte klarar det åker ut... #nolltolerans #Agenda” Efter att jag lagt ut denna så kunde jag konstatera att det nog låg mer bakom än jag anade. Ser vi på de uttalanden som görs av de ledande personerna så är det mycket tveksamma men till skillnad gentemot gräsrötterna mer sublima och inte lika direkta att ta på. Men hur Sverigedemokraterna hanterar sina interna frågor gör inte kärnfrågan mindre lätt kring de problem som vi har i landet. Tänker här bara hänvisa till gårdagens inlägg i frågan. ”Det parti som har största ansvaret för att bryta detta är just Socialdemokraterna då med hitrekord att fixa politiken som ger arbete. Men om de kommer ta det är en fråga. Ser vi på Stefan Löfven och Magdalena Andersson inledning så kan vi finna embryon till just den politik som sätter jobben främst. Men om inte resterande delar av partiet kan se det och också ta den argumentationen så kan Sverigedemokraterna och deras politik bekämpas utan att vi ens behöver ta debatten med dem. Full sysselsättning och en tryggad välfärd är argument. Till det så för vi en utbildningspolitik som ger varenda unge möjlighet att växa och ta sig vidare i livet. En skolpolitik som inte sorterar likt major Björklund utan inkluderar och ser den enskildes behov och förmågor. En tro på att alla individer behövs. Må låta som klyschor men sätter avtryck i hur politiken utformas.

Vinsten med Socialdemokratin 

         Om vi sedan då går vidare till vinstfrågan och det tryck och förhoppningar som ställs på socialdemokraterna från höger till vänster är det intressant att se. Det finns en underläggande fråga som innebär att det är en självklarhet att Socialdemokraterna kommer vinna valet 2014. Det är ingen längre som räknar ut partiet. Det är en skillnad jämfört med för ett år sedan. Vi ser det i vikten som läggs vid hur den grupp under Carin Jämtin utreder frågan. Idag är det Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman som på DN debatt försöker påverka vilket beslut som Socialdemokraterna kommer att fatta. Kan känna att han är nära att kliva för långt i frågan och Dagens Samhälles oberoende får sig en knuff i fel riktning. Inte för att de granskar frågorna utan för att i dagens DN debatt vända sig mot Socialdemokraterna så tydligt. Det är också så att det undertecknas Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle. Det kan inte misstas utan är en ren inlaga från Dagens Samhälle. Det är inte passligt. 

        I sakfrågan är det mycket att tänka på och är det en fråga där det inte är svart eller vitt så är det här och det blir så tydligt för var dag som går. För mig blir det tydligt hur det lätt blir en begreppsförvirring och Michael Granstedt skrev ett inlägg för ett tag sedan där han försökte reda ut frågorna "För att förstå frågan måste man först ha begreppen klart för sig. Vad innebär vinst? Enligt företagsekonomiska begrepp är det skillnaden mellan intäkter och kostnader i en organisation under en avgränsad tidsperiod. För att klara av sk. god ekonomisk hushållning i en organisation bör målsättningen vara att intäkterna överstiger kostnaderna. Exempelvis har Landstinget i Kalmar län ett mål på + 2% per år. De flesta kommuner har någon form av överskottsmål, dvs de ska göra vinst i verksamheten för att säkra välfärden för kommande år. Ett vinstförbud inom vården, skolan eller omsorgen blir därmed rent kontraproduktivt eftersom det försvårar den långsiktiga finansieringen av välfärden.
Förutom det finns även ett väl avvägt beslut i de politiska riktlinjerna från den socialdemokratiska partikongressen 2009 på området som sätter fokus på det centrala i frågan, kvalité i välfärden! På sid 73-74 i riktlinjerna återfinns följande rader,
Kraven på kvalitet och insyn ska skärpas i alla skattefinansierade välfärdsverksamheter, oavsett driftsform, och de ska leva upp till tydliga kvalitetskriterier. Alla verksamheter ska vara skyldiga att göra kvalitetsredovisningar, delta i öppna jämförelser och i nationella kvalitetsregister som är tillgängliga för alla medborgare. Alla skattefinan-sierade välfärdsverksamheter måste leva upp till medborgarnas högt ställda krav på insyn i både verksamhet och ekonomi. Gemensamma resurser tänkta för välfärdsverksamhet ska gå till välfärdsverksamhet.
"

           Nu lämnar vi vinst och Sverigedemokrater för denna stund och återgår till den primärkommunala vardagen som idag innebär inläsning på "Folkhälsa är politik" som flera politiker borde begripa! Och sedan fortsatt utvärdering och diskussion hur vi arbetar vidare med partnerskapet med Mukono, Uganda.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om