20121121

Mail visade att regeringen visste!

Så är åter frågan om vapenfabriken i Saudiarabien uppe på agendan. Några mail som säger mer än de borde är uppe på utan. För oss är det bra men de som tryckt på sänd ångrar det säkert idag. Vi kan med dagens uppgifter styrka det som vi annat att regeringen var medveten om vad som pågick.

           Med bulvanföretag skulle det
hela döljas och regeringen skulle hållas utanför det som hände. Men en sådan stor affär utan regeringens kännedom inom ett så speciellt område verkar inte troligt att det skulle kunna fungera. Så visade sig också vara fallet. Med det nu framkomna mailen blir et tydligt att regeringen med dåvarande minister Tolgfors visste vad som hände. Frågan är om det hela stannade på försvarsdepartementet? Då det var affärer med främmande makt borde flera departement vara inkopplande. Teflonministern Carl Bildt med sitt resande i allt om alla borde säkert vara insatt i frågan. Om man passerat Reinfeldt eller rundat honom är fortfarande en fråga som söker svar, men oavsett så är han ytterst ansvarig för det som sker i regeringen med eller utan medvetande.

          Vidare det som är allvarligt är hur regeringstjänstemän medvetet försökte skydda regeringen med att dokumenten skulle förstöras som visade på att informationen och kanske besluten fattas av regeringen enskilt eller i kollektiv.

          Fortfarande så finns det frågor kring både företaget som startats och regeringens roll. Idag så vet vi att regeringen hade en roll och att de kände till vad som hände men har de beslutat också eller är det än bara på informationsbasis? Vi kommer säkert få återkomma till detta, men en trevlig lill-lördag kommer inte Reinfeldt att ha...

Sveriges radios mail på ärendet...

Media mm: SvD, SvD2, SR, SVTAb, Ab2Exp, DN, DN2Martin Moberg, Roger Jönsson, Alliansfritt Sverige.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby