20130115

LO, vinsten och verkligheten....


Idag så presenterar LO sitt förslag till hur välfärdsföretagen ska organisera sig. Känner en kluvenhet inför förslaget. Kan börja med att det är mer nyanserat än tongångarna efter kongressen då det fanns en mer fundamentalistisk ton.

            Grunden i det förslag som nu LO lägger fram är väldigt nära det förslag som den socialdemokratiska partistyrelsen la fram för ett tag sedan. Det finns inget direkt förbud utan det finns möjligheter för kommuner och landsting att göra undantag vilket är bra då det gör att det finns en möjlighet till att genomföra det i praktiken. Vidare så bygger det vidare på den socialdemokratiska principen som innebär att man flyttar ner makten till väljarna i kommunerna att själva kunna välja sin politiska ledning och med det hur välfärden lokalt ska organiseras. Genom egen regi eller att någon annan gör det med eller utan vinstutdelning. Det är bra!

          Men skrivningen ” Vi föreslår att offentligt finansierad privat välfärdsverksamhet som huvudregel ska utföras av samhällsbolag eller ickevinst-aktörer. Men eftersom välfärdsutmaningarna skiftar kraftigt i olika delar av Sverige föreslår vi dispositiv lagstiftning. De folkvalda ska kunna välja att teckna driftavtal som åsidosätter huvudregeln om Samhällsbolag när motiv för detta kan presenteras. Så stärks också den lokala demokratin.” För vem ska motiv presenteras och är det någon, staten, som ska döma av det hela?

          Jag kan känna att det andas kompromiss mellan förbunden då Kommunal har haft mer öppen syn på alternativa utförare än några andra förbund. Det gör att förslaget kan kännas lite rörigt och frågan om detta med dispenser verkar konstlad. Man påtalar att det handlar om hur arbetsmarknaden i övrigt är organiserad på många punkter. För mig blir det frågande om det inte är en onödig omväg istället för att då arbeta vidare med tuffa kvalitetskrav med uppföljning som konkret ställer lycksökarna utanför. Det gör att jag fortfarande känner att den socialdemokratiska partistyrelsens förslag känns mer relevant för mig. 

          Sist men inte minst kan jag tycka att vi nu har både som parti och fackliga organisationer lagt allt för stor vikt vid utförare och allt för lite på verksamheternas innehåll. För handen på hjärtat så fungerar utförarna mycket bra i kommuner och landsting och de fall som vi blåses upp i media är i undantaget. Som ledamot i det RödGröna landstinget i Kalmar län med en stor andel privata utförare inom primärvården så känner jag inte igen den mediala bilden. Ser mer dem som en tillgång och bra komplement till den offentligt drivna vården. Hur de kan täcka upp där vi själva inte klarar uppdraget. Hoppas nu när Socialdemokraterna och LO gjort detta kan svänga fokuset på innehållet.

           Sedan så kan jag inte låta bli att le när jag på TV hör Urban Bäckström, Svenskt näringsliv, skrika att detta förslag kommer ödelägga hela näringslivet och är det värsta som hänt sedan löntagarfonderna. Känns inte riktigt seriöst om ni frågar mig. Hade det varit VD:n för vårdföretagarna så hade det känts mer relevant men att som Urban Bäckström måla upp detta förslag som om de kommer slå sönder hela näringslivet


Media mm: DN, Ab, SvD, SVT, GP, Arbetet, Martin Moberg, Helsingborgs Dagblad, Länstidningen Östersund, NSD, Sydsvenskan.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,