20130123

Paragraf jobb...


Jobben… Så där är agendan för (S). Efter missar 2006 och 2010 så ska det inte bli en tredje gången gillt. Nu är det frågorna kring sysselsättning som ska stå i det främsta rummet. Aldrig har frågan satts så tydligt, inte ens av Socialdemokraterna.

Idag spelar Sverige fotboll mot Nordkorea och ingen vet hur det ska gå. Nordkorea är ett slutet land som man inte kan ha koll på. Annars så är fotbollen en relativt transparant bransch. Tränare, spelare vandrar mellan lagen och träningar och strategier sprids i media. Det finns en öppenhet men med små tjuvnyp. Men vem som kommer vinna vet vi inte och oavsett taktik öppen eller stängd kan allt hända på planen. Politiken ligger inte långt borta. Även om rösten inte rullar in på sluttampen och avgör allt (även om det varit nära).

Politiken är på väg mot denna öppenhet och vi kan se hur partierna allt mer öppnar upp sina strategier för att vinna valet. Moderaterna har gjort det och idag så släpper socialdemokraterna sitt förslag. Det handlar om att vinna tillit hos väljarna och bjuda in dem att känna sig delaktiga i partierna. Att sätta en bild av att de finns med och bestämmer vägarna som partierna ska gå. Men faktum är att varken väljaren eller den enskilde medlemmen har makt över partierna. Makten är koncentrerad till fåtalet i samtliga partier. Vissa erkänner det mera andra förnekar det och vill göra ett sken av att ska med och alla får vara med. Makten släpper bara ifrån sig det som de anser är ofarligt. På kongresser tar ledningen förluster som redan är inräknade för att hålla ett skimmer av delaktighet uppe.  Nä jag är inte bitter bara lite butter…

Men vad tycker jag då om den nya portalparagrafen ”Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete” som Socialdemokratiska partiledningen lägger sig till med. Den är bra och jag gillar att man verkligen sätter sysselsättningen i fokus. Sedan så finns det delar i förslagen som jag kan känna en tveksamhet till. Kommuner har idag en kärv ekonomi och lägga förslag som kan driva kostnaderna. Här måste det följas med resurser. För att tvinga arbetsgivare att ta med unga och arbetslösa görs inte gratis. Men det är en intressant tanke att använda offentliga upphandlingar som ett sätt att fokusera på sysselsättningen. Det kommer kosta i någon ände. Att det för samhället i slutändan ändå kan bli vinst är klart men under resan… 



Media mm: Martin Moberg som jag snor en massa länkar ifrån... TV 4 Nyheterna, Aftonbladet 1, 2, 3,Arbetarbladet, Barometern, Dagbladet, Dala-demokraten, ETC, GD, GP,Kristianstadsbladet, Laholms tidning, Metro, NSD 1, 2, Piteå-tidningen, ST, UNT, Roger Jönsson, DN,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhälle,kultur,personligt,Vimmerby