20130218

Slopa vinstdebatten!


Vet inte om jag ska kommentera det hela men känner att den nya tankesmedjan skjuter på sidan av målet. Fortfarande inget om innehåller utan en blind tro på att mer pengar är lösningen och det konfiskeras av det privata.

Vinstdebatten har spårat ur. Vi för inte längre en diskussion om vården/omsorgens innehåll utan, ursäkta mig, en periferi debatten om en mindre antal företag som har missköts sig. Grunden är att kommuner/landsting inte klarat upphandlingen utan givit möjlighet till stora vinstuttag.  Åter så borde vi föra diskussionen om vad vi vill med vården och omsorgen. Utförare blir då en mindre intressant fråga. Men kan det vara så att de på vänster kanten som fastnar i vinstdebatten gör det för att de inte har något att komma med när det gäller själva innehållet i verksamheten?

Tycker att gårdagens artikel i DN, av Maciej Zaremba, ger upphov till ett samtal om vårdens innehåll och vilka värderingar som vi bär med oss in. Vilken roll ska patienten, anhöriga och personal spela? Vem ska äga makten över livet? Är det så att den ena eller andra alltid vet bäst? Efter mina år i omsorgsnämnden i Vimmerby vet jag att frågan är mer komplex än det går att skriva ner. Hur man på en fråga kan få lika många svar som det finns bokstäver i frågan. Nyanser som ska tolkas. För vem svarar man? Avvägningen mellan att ge bästa omsorg till den som behöver kontra alla svarsblanketter till kontrollmyndigheter.  Inte alltid som det går hand i hand. Hur vi vill att läkarna ska dokumentera allt så vi ska lära för framtiden samtidigt som det tar tid från patienten som så väl behöver kontakten. Men är det alltid läkaren som vi behöver träffa? Är det alltid tandläkaren som du får träffa när du kliver in på Folktandvården? För min egen del är det inte så ofta. Men jag är nöjd. Fick dock ett motargument att det kan vara skönt för en doktor att också ibland få göra det ”lätta” jobbet för att inte bara få de tyngsta. Kan köpa det.

När klipper vi sonden med mat och näring? När är det rimligt att upphöra med smärtlindring? Ska vi klippa ett liv tidigare för att rädda några andra tack vare transplantation? Vad är den optimala omsorgen? Är det den enskildes fria önskemål eller går vi strikt efter vad ekonomin och personalen vill? Vilka kompetenser kommer vi behöva inom den kommunala omsorgen imorgon? Vi har gått från fattigstugan med Kommandoran till specialistsjuksköterskor. Vad är det i morgon? Från fyrbäddsrum till enkelrum med pentry. Hur ser morgondagens äldreboende ut och är de dementa så medicinerande att de fungerar i sin hemmamiljö? Men nej vi tar och lägger allt krut på att några företag tar ut vinst. Oavsett om de levererar vad vi vill ha eller ej. För handen på hjärtat vet Dany Kessel och Daniel Suhonen vilken vård och omsorg de vill ha och hur man löser det? Vinstfrågan löser inte det och vinner inte i slutändan något val heller.

Så jag vill se en politisk debatt som visar på innehållet mer än form. Kräver det av samtliga partier. För jag måste ärligen erkänna att jag inte tror något parti vill att pengar rinner iväg. Sedan kan det finna grader i vad som är rinna iväg. Men innehållet är det som jag tror kommer vara det intressanta för väljarna. Hur kommer min vård se ut när jag blir sjuk, Vilken omsorg får mina föräldrar, eller i mitt fall svärmor?


Media mm: Roger Jönsson, Antonsson med lite mer om innehållet, SvD, SvD, Expr, Ab, Ab2, Peter Johansson,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik,samhälle,kultur,personligt,Vimmerby