20130220

Vågar inte röra maktfrågan...


Så kom förslaget till ny organisation och om framtidskontraktet fick med beröm godkänt så är detta förslag i kanten av underkänt. Fortfarande med en styrelse på 33 personer med 22 ersättare och VU med 7+7 sedan inte förglömma alla adjungerade… Man orkade inte stå emot distriktens behov av representation istället för en modern organisation där man kan läsa representation på bättre sätt…

Men innan jag sågar så ser jag att man bejakat min kritik mot hur valberedningens arbete fungerat. Dels gör man nu om valberedningen så att den kan verka över en mandatperiod och på det sättet få till ett bättre flöde i arbetet. Vidare så skrivs det in en tydligare roll för ordförande att kommunicera med medlemmar och media om processen och vad som sker. Något som vi saknat, vilket lett till starka mediala spekulationer som spätts på av medlemmar som brinner för sitt parti.

Makten i partiet har man inte vågat ta i. Där är det fortfarande av mer kosmetisk karaktär som ändringarna är gjorda. Känner en besvikelse på den punkten. Visst är det bra med tätare kongresser som dömer av politiken så att den snabbare kan gå i fas med samtiden. Men med dessa skrivningar så känner jag inte att vi går in i framtiden som ett modernt parti. De gamla hiarikerna är fortfarande rådande och vi sitter i en representantdemokrati framför en ide och verkstadsdemokrati... 

Så betyget blir att det knappt blidde en tummetott på detta program som tog sin grund i det som framkom efter valförlusten i kriskommissionens rapport om organisationen. En rapport som var till grunden Öppna kriskommissionens rapport... Får återkomma till denna närmare när tiden så finns...

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik,samhälle,kultur,personligt,Vimmerby