20130326

Regeringen klarar inte samhällsutmaningarna [UPPDATERAt]


[PUBLICERAT 2013-03-24] Så här står det i underlaget som är grunden för Framtidskommissionen. Men forskarna kan inte identifiera de samhällsföreningar Sverige står för då forskarna måste ta hänsyn till att vi fortsättningsvis ska vara ett av de rikaste länderna och tillväxt i traditionell mening ska vara grunden. Många forskare menar att vi inte kan se framtiden med gårdagens lösningar. Så samhällsutmaningarna är de som är godkända av regeringen... Att forskarna inte vill skriva under är inte så konstigt då...

Idag presenterar regeringen Framtidskommissionen. Något som ska ligga till grund för den kommande politiken om jag uppfattat det rätt. Fick i torsdags och fredags förra veckan en föraning om vad forskarna kommit fram till, eller fått komma fram till.

Framtidskommissionens uppdrag har aldrig varit att komma med lösningar på dagens problem utan mer problematisera om hur världen ser ut och lite olika scenarion kring klimat och demografi. Delar av forskarna var på en konferens anordnad av Astrid Lindgrens Hembygd och Doing Rural AB. Bilden som målas upp är för mig lite märklig. På en direkt fråga från Birger Schlaug så säger Johan Rockström och Pekka Mellergård att de inte kan tänka sig att skriva under framtidskommissionens slutrapport. Nu är det inte dem som skulle göra det utan de fyra borgerliga partiledarna. Men det visar sig att det finns en spricka i kommissionen och mellan kommissionen och regeringen om hur underlagen tas fram och vad som ska utelämnas. Man ska här betänka att kommissionen endast ska ta fram scenarion på kort och lång sikt och inte presentera lösningar på de problem som man kan tänkas finna. Men ledamöterna är styrda och får inte tänka vitt och brett utan har ett par punkter som låser forskningen. Det handlar om att Sverige fortfarande ska vara bäst och rikast och tillväxt i traditionell mening få råda. Regeringen törs eller tillåter inte forskarna att se utöver dagens sanningar. Det är en av anledningarna till att forskarna inte vill skriva under om de så skulle gjort det. Det gör att vi inte kan lita på den läsning som presenteras på tisdag. Det kan finnas andra scenarion som är allvarligare än det som presenteras. Så frågan är till vilken nytta rapporten kommer att vara? 

Förra mandatperioden så tillsatte den dåvarande borgerliga regeringen Globaliseringsrådet som hade ett brett nät av aktörer. Även statsråd och partiordförande var med. Enligt representanter så var det en bra slutprodukt som lämnades. Jag har pratat både med Kristina Alsér, numera landshövding i Kronobergs län och Peter Larsson, samhällspolitisk chef på Ingenjörsförbundet, och de var ense om att det skull kunnat bli en bra verkstad. Men inget hände utan man tillsatte Framtidskommissionen och nu ska den lämna ett styrt underlag som ska ligga till grund för den kommande regeringspolitiken? Så regeringen vågar inte lita på att man kan finna läsningar på de problem som en oberoende forskning kan presentera utan man har redan gjort delar av näringslivet sura då de känner att man inte tar dem på allvar genom det arbete som de lagt ner i Globaliseringsrådet.

Frågan är intressant att ställa. Vi vet att regeringen saknar idéer för framtiden. Det finns ett tongångsläge. Men om nu jakten på nya idéer hela tiden stoppas eller att man inte vågar se verkligheten i vitögat, kan man grubbla på vad som kommer ske. Kan det vara lite som ”Liftarens guide till galaxen. Regeringen vet svaret på frågan 42 men inte själva frågan och det är det som man söker. Men alla man frågar kommer till ett annat svar och därför åker det i papperskorgen. Birger Schlaug påtalade det träffsäkert, det är som i Sovjet. Ni får utreda hur ni vill bara ni håller er inom den kommunistiska ideologin…

Men på tisdags så kommer det flaggas och blåsas i trumpeter. Då kommer vi se om kejsaren är naken. Vi vet att medverkande i Framtidskommissionen inte står bakom slutprodukten och inte vill/kan skriva under. Nu har de tur och behöver inte det utan det är regeringen fyra partiledare som ska skriva under. Men vilken relevans får en produkt som inte författarna kan stå bakom. Författare som på många sätt är landets främsta forskare på respektive område. Känns märkligt. Är det så att regeringen är rädda för vad fri forskning skulle komma fram till och att den politik som de fyra regeringspartierna står för inte kommer passa de samhällsutmaningar som framkommer? 

[UPPDATERAT]
Idag kan man läsa Pekka Mellergård i Sydsvenskan där han skriver "Ändå är flera av oss som suttit i Framtidskommissionen besvikna över resultatet. Övriga får tala för sig själva. Men själv lämnade jag kommissionens sista sammanträde med tunga steg." Det känns inte som om framtiden är ljus för varken forskning eller regering när ledamöter lämnar sista sammanträdet med tunga steg. Inte på grund av slutsatserna utan på grund av hanteringen. "...Efter en stund bröt statsministern tystnaden och sade: Vad f-n kan man göra, egentligen? Kommissionens slutdiskussion och formuleringarna i slutrapporten visar att den uppgivenheten i stor utsträckning kvarstår. Landets regering tycks inte vara beredd att axla det ansvar som situationen kräver." Det är skrämmande vilken handfallenhet som regeringen uppvisar. Pekka Mellergård avslutar sin artikel "Ansvaret blir ännu större när det finns en insikt om hur verkligheten ser ut. Tyvärr har inte regeringen tagit vara på möjligheten att i samband med Framtidskommissionens slutrapport påbörja en ny och ännu bättre berättelse om Sverige. Istället för att låta Sverige bli det goda exemplet som visar att en god välfärd är möjlig att kombinera med hållbar utveckling hänvisar man till att de viktigaste utmaningarna är att åstadkomma internationella miljöregler och överenskommelser. Man väljer till och med att poängtera att slutsatsen – efter att ha analyserat planetens tillstånd – inte bör bli att vi ska konsumera mindre.
Jag tror att svenska folket vill mer än så." Det tror jag också

Regeringens fyra partiledare skriver idag på SvD Brännpunkt och man kan bara instämma med Pekka Mellergård i det som jag läser. Det är tunt och det finns inget av de allvarliga konsekvenser som forskarna pekar på som finns med. Om det är en rädsla för vad folket kommer säga eller om det handlar om okunskap låter jag vara osagt men det pekar i alla fall på att man inte klarar av att hantera känsliga frågor som ens egna arbetetsgrupper/kommissioner/råd kommer fram till. Antingen göms de i nya (läs Globaliseringsrådet) eller så styrs de eller hamnar i skrivbordslådan.

Media mm: DN, Ab, Peter Johansson.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,