20130328

Tankar om val och villkor....


Val av mig… Sakta så känner jag en pulshöjning även bland allmänheten. Mer frågor, funderingar kring den kommande valrörelsen hörs. Men mer på individplanet än parti. Man kan tydligt känna att personvalet kommer bli starkare. Allt mer är det personligheter som står på agendan framför ideologiska bataljer… Även om det finns ett intresse bland yngre politiker... Allt blandat med villkoren för de aktiva... 

Inför valet 2014 känner jag ett hopp. Det känns som om det finns ett litet uppvaknade kring politiken som var länge sedan som jag kände. Tror att vi kan tacka Håkan Juholt för det. Han satte på något sätt bilden av den komplexitet som politiken är. Någonstans så känner jag att det väckt en diskussion om politikens villkor. Det är bland annat om ersättningarna när man bestämmer sig för att sluta men även villkoren under den aktiva tiden. Sakta så är det en professionalisering som sker och jag kan känna en ökad förståelse för det. Världen blir allt mer komplex och så även på den lokala nivån. Så den gamla fritidspolitikern som tog ledigt ett par timmar i månaden för att åka till kommunhuset och dunka av en dagordning finns inte kvar och de som försöker agera på det sättet försvinner relativt snabbt ut. Det blir allt svårare att inneha ett arbete med ledande politiska uppdrag. Vi kan se det på Öland där den socialdemokratiska oppositionen bytt företrädare ett antal gånger för att man inte kunnat få ihop livet, med de villkor som erbjuds. Ersättaren som gått in har varit en pensionerad ombudsman. Bilden är inte unik.

Tror det är dags att man tar en större diskussion kring den politiska rollen och ersättning för den. Att man ser över ersättningar efter den aktiva tiden är bra men på många ställen måste det tas ett samtal om möjligheterna att fullfölja sitt demokratiska uppdrag.

Men valet närmar sig och det politiska landskapet kommer nog ha stora förändringar att erbjuda och med det skiftande- och oklara majoriteter Det politiska spelet kommer sättas på prov. Allt från att försöka finna bilder som ligger i det intresse som väljarna pekat på, men också organisera det så att det rent praktiskt går att styra en kommun/landsting/region/nation… Att EU-valet inleder är intressant och frågan är hur partierna kommer agera. Kommer den nationella valrörelsen vara grund för valet och de europeiska frågorna komma i skymundan, eller blir det ett för eller emot vårt aktiva deltagande i den europeiska politiken? Tyvärr med den kris som den gemensamma europeiska valutan går igenom överskuggande på de övriga gemensamma frågor som vi måste hantera oavsett om det klimat eller kriminalitet mm.

Idag så kommer en undersökning som bekräftar den oroliga bilden för politiken. Vi vet inte hur laguppställningarna kommer se ut. Vi vet inte ens vilka partier som kommer sitta i de beslutande församlingarna. Vi vet med andra ord inte så mycket utan det kommer bli ett siande av den församlande expertisen… 


Media mm: SvD, Ab, Exp, SVT,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,