20130429

En början!

Utbildning är ledstjärnan i den socialdemokratiska vårmotionen som Magdalena Andersson idag presenterade. Mycket av förslagen var kända sedan tidigare. Men nu fick vi mer av en helhet. Det finns ett par punkter som jag är extra nöjd med.

Folkbildningen tar en mer centralposition när folkhögskolorna kommer vara en aktör. ”· Sommargymnasium på folkhögskola. Folkhögskolorna ger människor möjlighet att ta en examen motsvarande gymnasieexamen och är för många en väg till arbete eller högre utbildning. Folkhögskolorna fyller en viktig roll i ett Sverige där andelen arbetslösa ungdomar är bland de högsta i Europa. Vi vill ge fler ungdomar som inte avslutat läsårets kurser möjligheten att avsluta sina studier på en folkhögskola redan i sommar.” Det är bra och det visar sig idag att just folkhögskolans pedagogik passar bra till de som är skoltrötta eller har haft det tungt i den traditionella skolan. Men en liten brasklapp måste jag slänga in. Folkhögskolan måste få fortsätta vara folkhögskola och inte allt för mycket ramas in i det regelverk som gäller för det vanliga gymnasiet.

En annan satsning som jag gillar är Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Sedan den sittande regeringen stillasittande såg på hur Astra lämnade Södertälje så har det funnits en oro för vilken arbetsmarknad, näringsliv som Sverige ska gå fram med. Socialdemorkraterna har pratat om att bygga på kunskap och innovation och med et så ligger denna satsning helt i linje med detta. Men det måste också till ett arbete på bredden ute i skolorna för att locka sökande och visa på möjligheterna.


Så förslagen i vårmotionen är bra, Det är bra att beklaga att vi sitter i opposition. Vidare så signalerar
Socialdemokraterna mer förslag och åtgärder för jobben i höstbudgeten. Sammantaget så är det mer än vad som levererats från den sittande regeringen som enligt Anders Borg för någon vecka sedan skulle komma med förslag i valmanifestet. Ska bli intressant att se hur många av dessa förslag som de kommer annektera som sina egna…