20130429

Peak Partners seriösa?

Det är nått märkligt när ett företag i konflikt mörkar och inte vill svara på medias frågor. Vi ser inte heller hur arbetsgivarorganisationerna står på rad för att försvara företaget Peak Partners. Ska inte säga att de är oseriösa, men jag låter er läsare göra er egen bedömning. Skulle ni köpa en bil av dessa herrar? 

Vi kan idag läsa i Expressen hur företaget Peak Partners hänvisar till ett pressmeddelande istället för som det är brukligt, när man inte har något att dölja, lägga ut texten. Om företaget bara är värdelösa på denna mediala uppmärksamhet eller om det finns delar som de inte vill att vi ska känna till kan jag inte svara på.

I ett pressmeddelande från bolaget Focus CRS AB (Dotterbolag till Peak Partners. Har enligt uppgift endast Peak Partners som kund också) skriver man ” Företagsledningen beklagar djupt konsekvenserna för de anställda som till följd av Unionens agerande nu förlorar sina arbeten. Unionen har valt att som konfliktåtgärd bedriva en smutskastningskampanj där man aktivt har spridit osanningar om bolaget och dess anställdas villkor – trots att Unionens företrädare mycket väl känner till att de uppgifter man publicerat inte är sanningsenliga. Vidare har anställda och ledning dagligen trakasserats och förhindrats att utföra sitt arbete av Unionen.
Men när idag Expressen undrar över vilka osanningar som Unionen far fram med så hänvisar de till det sagda pressmeddelandet som det inte står något i. Man ska inte springa med osanna beskyllningar men det blir lätt att göra det när man ser företagets agerande. Den strejkande medarbetaren  Christer Gunnarsson svarar i ett blogginlägg på mycket av de frågor som företagets pressmeddelande ställer.

Låter en på omställningsföretaget Antenn läsa pressmeddelandet och hon konstaterar krasst att de
anställda då de inte har kollektivavtal inte ens har möjlighet till omställning. Så de får sparken om företaget lägger ner och sedan kan de inte få hjälp med omställning för att få nytt jobb eller utbildning.

Företaget har fått etableringsstöd för att lägga förtaget i Fränsta. Drygt en miljon i stöd varav det har plockat ut ca 400 000 kronor som de kommer bli återbetalningsskyldiga vid nedläggning då de verkar för kort tid. En stilla undran är om de pengarna finns kvar?

Sista turen är säkert inte skriven vad det beträffar detta företag. En sak är säker att jag inte kommer nyttja deras tjänster oavsett hur fördelaktiga de kan vara. För min del så är jag inte bekymrad om de lägger ner. Men jag känner en oro för de anställda och vad som kommer hända dem. Vidare så blir frågan om kollektivavtal allt viktigare att driva när det offentliga är inblandat. Antingen det är en kommun som upphandlar tjänster, allt från sopphämtning till äldreboende till företag som ska få offentliga stöd. Hade detta skett innan denna etablering så hade mycket varit klart.

Media mm: Gunnarsson, Expressen, Unionen,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om