20130405

Kompromissen [UPPDATERAT]

Så kom beslutet och att det skulle bli en kompromiss i en sådan viktig fråga var ingen högoddsare. Men hur kommer de olika lägren uppfatta det hela. Mats Knutsson utropar vänstern som vinnare men…

Eva Franchell påstår att moralen vann men hon har fel. Det var klassisk pragmatism som vann. Det som gjort Socialdemokraterna kända. Att finna lösningar som håller partiet samman. Lite praktisk politik som mycket rävspel som gjort att partiet överlevt över 110 år. På ett sätt kan man säga att beslutet blev bra. Vänsterpartiet är emot och borgarna är emot. Med andra ord en klassisk socialdemokratisk kompromiss.

De nya texter som finns på hemsidan är
” Nytt stycke efter det stycke som avslutas med ”Vi socialdemokrater prioriterar en god tillgänglighet och ett gott bemötande i sjukvården.”

Idag finns exempel på att privata företag inom välfärden tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster, till exempel genom en lägre personaltäthet i friskolor och på privata äldreboenden. Det är oacceptabelt. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden.
För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten och för att upprätthålla välfärdssektorns framtida legitimitet krävs att möjligheterna för riskkapitalister och andra aktörer att plocka ut privata vinster, och göra andra former av värdeöverföringar från välfärdssektorn, avsevärt begränsas. Den främsta kvalitetsfaktorn är personalen och dess kompetens. Därför ska det ställas krav på bemanning, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader i välfärden, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande kommunal och landstingskommunal verksamhet. Sammantagna ska våra förslag om nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.

För att ny välfärdsverksamhet ska kunna starta måste det finnas tillräckligt med underlag i form av exempelvis elever eller vårdtagare. Lagen om valfrihet ska inte vara obligatorisk, och bör dessutom förändras så att fri etablering inte längre är möjlig. Kommuner och landsting avgör om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart non profit-aktörer.

Ny punkt efter punkten ”Ge vård i tid”
Inför nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden. Partistyrelsens samlade förslag för ordning och reda i välfärden ska genomföras i syfte att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.”


Ser ok ut och måste först få se hela dokumentet och tänka lite innan jag ger ett avgörande beslut. Men bilden är att båda sidor verkar nöjda och de kan i och för sig vara oroande. På ett sätt hade det varit mer tydligt med en kompromiss som båda varit missnöjda med. För som jag skrev i morse så är en kompromiss som kan tolkas till seger för båda lägren oroande då det kan göra tolkningar åt både det ena och andra hållet vilket ger nya slitingar….

[UPPDATERAT]
Beslutet är nu taget och alla verkar vara glada... Om vi ska utse en segrare så måste det ändå vara Stefan Löfven som lyckats pussla samman partiet i en fråga som varit ett öppet sår sedan kongressen 2009. Om såret är läkt får vi dock vänta ett par månader för att se. Kan kvällens medicin fungera ute i landsting och kommuner? Tja där vi har makten kommer det säkert ställas krav på snabba genomförande utifrån vad dagens lagstiftning klarar av att medge... Mediabilden är att vänstern jublar högst och media pekar ut vänstern som vinnare i frågan. Hur högern i partiet kommer reagera vet jag inte än (Och ja det finns höger och vänster inom socialdemokraterna!). Beslutet kommer säkert diskuteras under flera veckor och vilka konsekvenser, om det blir några? Men en sak kan man konstatera både media, borgerliga politiker och välfärdsföretagen agerar som om socialdemokraterna redan satt vid makten...

Media mm: Ab, Ab2, Ab3, Ab4SvD, SvD2, SvD3DN, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7Exp, SVT, SVT2SRGP, GP2, Peter Johansson, Ola Möller.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om