20130405

Låt lagom vinna ikväll


Idag så är det dagen D på kongressen. Borta är den hurtfriska attityd som rådde igår då ombuden omhuldade partistyrelsen och dess kompromissvilja. Idag så ska frågan om vinster i välfärden dömas av. En fråga som redan från början gått snett…

Jag gillar Gustaf Möllers ord Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Men vad är en förslösad skattekrona? En del skulle enkelt kalla det vinst, andra administration. Varken den ena eller den andra har fel. Men en del vinst behöver göras oavsett vem som står bakom verksamheten. En bra administration är en förutsättning för att verksamheten på golvet ska fungera. Någonstans så landar vi i det svenska ordet lagom. Lagom vinst, lagom administration. Det debatten har handlat om är avarter, som ingen från höger till vänster vill ha. Men mediabilden har blivit generaliseringar över verksamheter. Svart eller vitt. Alla goda alla onda… Inget vet i debatten. Den gode, den onde och så den fule…

Peter Johansson skriver idag att man kan känna stämningarna på plats. Risken är att det blir en politisk kompromiss som ska hålla samman partiet och inte göra någon till förlorare. Allt från LO, Andreas Schönström till Stefan Löfven och Jonas Nygren ska kunna vara vinnare. Ett sådant scenario finns bara förlorare och det är verksamheterna som inte kommer kunna fungera. Kompromisser som leder till politiska poäng men som i den primärkommunala vardagen blir ohanterbart.

Ikväll när jag sitter i soffan med ett glas vin, ätit upp den hemgjorda hamburgaren kommer beslutet, eller om kvällen har hunnit övergå till natt? Det kommer bli uppmärksammat och ingen kommer missa när beslutet tagits. Men är det ett beslut som gemene man kommer begripa eller blir det en snårig kompromiss som ingen kommer kunna tyda. Lite ”gör som ni själva vill och skyller er själva”? Vet att det förra beslutet som togs 2009 fortfarande diskuteras hur det ska tolkas. En förhoppning, som dock inte ser så ljus ut, är att dagens beslut blir tydligare. Att beslutet bottnar i en verklighet och inte i den teoretisk modell på pappret. Stora delar av välfärden utförs idag av externa aktörer. Senast så gav en stor drake upp i Vimmerby och personalen tog över och driver den. Det känns bra. Att man går tvärtom. Att det lokala tar över och driver. Så en stilla bedjan till de som är för och emot. Lyssna på oss som idag sitter med verksamheter som drivs av andra utförare. 

Kompromissen på skolområdet kring etableringar som verkar vara en skrivning som låter "För att motverka den växande skolsegregationen och för att säkerställa att barn och ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar möts och ges likvärdiga chanser, krävs att kommunerna som skolhuvudmän får möjlighet att aktivt planera när och var nya skolor ska etableras. Nyetableringar som leder till ökad skolsegregation ska inte ges tillstånd att starta och kommunerna ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar" är bra. Något som inte har med vinster att göra utan med mer viktiga frågor. Den kommunala planeringen så att alla ungar ska få de bästa förutsättningarna  Se att det finns många goda utförare som beslutet inte får drabba. Låt inte blindheten ta överhanden… Låt vinet ikväll smaka gott!


Tänk om jobben fått ta den plats som den bör på en socialdemokratisk kongress....
Media mm: Ab, Ab2Exp, SvD, DN, SVT, GP, SR, Martin Moberg.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,