20130530

Webbsändningar i demokratins tjänst

Så har landstingsfullmäktige fattat beslut om att i november webbsända sammanträdet. Debatten eller samtalet var ett enigt samtal som mer kunde andas frustation om att det inte går tillräckligt snabbt. Beslutet blev ett pröva på och sedan utvärdera men i positiv inriktning. Det som hände i början på veckan i kommunfullmäktige i Borgholm var långt borta från landstingets samtal. Även om anden svävade över salen och alla sökte efter en filmande Lublin....

Alla är ense om att demokratin är idag det bäst fungerande systemet för att få folk delaktiga i samhällets utveckling. Men inget är bra nog så att det inte kan bli bättre. Ju längre bort som ett beslut tas desto viktigare är det att medborgarna har möjlighet att ta del av, inte bara beslutet, utan också debatten som leder fram till beslutet. Kalmar län är ett avlångt eller rättare sagt u-län när vi tar med Öland. Sittande i Borgholm så ser vi inga media från de norra delarna och det innebär att de boende där har svårt att få till sig vad som sker kring sjukvården och hur politikerna resonerar för att få sveriges bästa sjukvård. Kan man lägga skulden på media och de lokala tidningarna som inte väljer att resa långa sträckor för att bevaka ett sammanträde som man på förhand inte vet vad det ska ge. Jag är inte beredd att göra det. Det är att göra det alldeles för enkelt.

Beslutet att webbsända ett sammanträde är bra. Runt om i landet så sker sändningar och det viktiga verkar inte vara själva direktsändningen, möjligen för media, utan att man efter ska kunna gå in och se på ett aktuellt ämne efteråt. Kanske som en fördjupning till den mediala rapporteringen. Men det räcker inte för att stärka- och utveckla demokratin. en av grundstenarna i dem representiva demokratin är dialogen, återkopplingen med väljarna. Samtalet på gatan, i butiken, på macken, över staketet och i telefonen har varit det gällande. Men en av bristerna är att det blir ett smalt urval av medborgare som vi får höra. En öppning till ett bredare anslag är därför sociala medier. Via Facebook, Twitter, Instagram och bloggar så ges möjlighet att få en dialog med nya grupper. Men också möjligheten att vara tillgänglig på tider som man i vanliga fall inte möter folk utanför hemmet. Frågor kan skickas ut och svaras på när det passar. Allt fler finns i dessa forum och det är en spännande möten som man får.

Så beslutet om att sända landstingsfullmäktige via webben är en pusselbit i den demokratiska utvecklingen. Men inte så allrådande ensamt som en del företrädare vill göra gällande. Att lägga upp en flik på hemsidan och sedan en darrande mobiltelefon som sänder Bambuser så löser det inget. Det behövs ett mer organiserat filmande. Landstinget i Kalmar län har en unik möjlighet då vår egen folkhögskola i Gamleby har en tv- och video produktions utbildning som skulle kunna ha detta i sitt utbildningsprogram med uppföljande intervjuer och ett sökbart sätt.

Beslutet var enkelt att fatta men nu följer hemläxan bland alla 67 ledamöter i landstingsfullmäktige. Skyldigheten att vara aktiv i talarstolen och det viktigaste, aktiv mellan mötena. Ni vet var jag finns men vet ni var de andra 66 finns? För som undersökningar pekar på så är det svajigt i opinionen. Allt viktigare blir den personliga relationen med politiken, politikern.

Media mm: Ab, Exp, DN, SvD,

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,