20130720

Kultur, mod och fantasi

Läser Kjell Åke Hanssons blogg om kulturen och känner att det ger mig ett inspel i diskussionen om politiken och framtiden. I Vimmerby pågår just nu lite sommardebatt kring det gröna i Vimmerby. Blommor och blad är i fokus och en och annan uteplats. Utan att tänka på det så är det just kultur som är ledande i debatten, men i kommunpolitiken har det ett relativt lågt värde.

Det finns en kluvenhet kring ordet kultur i den lokala politiken. Ingen direkt kö av starka politiker till kulturnämnden. Själv så blev jag ifrågasatt när jag ville bytta från omsorgsnämnd till kultur- och fritidsnämnd. De såg inte motorn för utveckling som kulturen är. För många är det fortfarande en allt mer minskad basindustri som är fokuset. Ett hopp om de nya etableringarna i form av den stora personalslukande industrin finns fortfarande där. Kulturen är bara lite socker på kakan. Det ska sägas att industrin på ett nationellt plan är otrolig viktig för samhällets ekonomi, men lokalt så har det en allt mindre betydelse. Vi ser hur företagen rationalisera allt mer och klarar av att producera mer enheter till mindre antal arbetande timmar. Något annat måste försörja oss i framtiden. Upplevelsen är en sådan tillgång som vissa kommuner har. Men det krävs en förståelse för det. Balansen mellan det gamla och det nya.

Jag tror att framtiden för en stad som Vimmerby ligger i upplevelsen och i detta även räkna in bonden. Genom kulturlandskapet, historien och Astrid Lindgrens författarskap finns det stora möjligheter att utveckla och försörja sig. Men det kommer krävas mod, ansvar och fantasi för att klara det. Som lokal politiker måste man då våga ta höjden i besittning. Våga stå kvar även om de blåser. För väljarna har givit dig mandat på fyra år. Och avviker du inte allt för mycket från det du gick till val på är det bara att köra på. Men du ska vara medveten om att du kan bli utbytt när perioden är över. Det är den representativa demokratins spelregler. Tyvärr så är det allt för få politiker och partier som följer detta utan personer binder sig kvar oavsett vad väljarna ger uttryck för. Att lämna en stol blir genast ett personligt nederlag som få klarar. I alla andra branscher är det bra att ledningen med jämna mellanrum byts ut och nytt blod kommer in. Men i politiken är det inte så. Där finns det ett samla ihop erfarenhet över generationer som gäller…

Vimmerbys nuvarande kommunalråd Micael Glennfalk (M) har just tagit en ansats till att se nytt. ”Vackra Vimmerby” är ledordet i det arbetet. Men han är ensam och de övriga allianspolitikerna är inte alls med på båten. Tjänstemännen känner av detta och vet inte vart de ska vända sig och i tidningen kan man se ett ensamt kommunalråd försvara det som sker utan att den egentligen ansvariga politikern går ut och ställer upp till försvar. Som opposition ser jag det hela som något besvärligt. Visst kan jag gotta mig åt majoritetens ledarproblem, men samtidigt så tror jag på iden om vackra Vimmerby. Det behövs en sammanhållen plan över hur kommunen ska presenteras och upplevas. Både av de som bor här och besökare.


Några rader blev det och jag kommer säkert att fortsätta kring detta tema under sommaren och hösten. Som sagt tidigare så är jag sökande i min politiska gärning. Var ska jag lägga kraften. Känner att sommaren inte än givit mig några svar och att bloggande blir färre. Mer resonerande än konkret. Vi får se vart vi landar. Men en sak som jag ser fram emot är att arbeta med den kommunala kulturstrategin. Se om borgarna vågar ta lite höjd i den eller om det blir ett utslätat dokument utan spänning eller hopp…

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,