20130717

Rörelse...

Något sker på jorden… En ny rörelse bland missnöjda medborgare är på väg. Vi ser det runt om i världen hur unga, gamla mm går ut på gatorna i fred eller våld och protesterar mot de som bestämmer. Mot, som de upplever det, orättvisor. Handfallna står de etablerade partierna och får känna på hur de får den ena efter den andra smällen. De blir systemets försvarare framför medborgarnas företrädare…

Det finns en tröghet i demokratin som är bra rent ut sagt mycket bra. Att någon inte ska komma med förhastade förslag. Visst kan man i vissa stycken tycka att det går alldeles för snabbt vid till exempel utförsäljningar av våra gemensamma tillgångar som vi genom generationer byggt upp. Men samtidigt så kommer generationer som vill att det ska hända NU, inget att vänta på. Vi ser samtidigt hur företagare vill ha svar med vändande post oavsett om det gäller nybyggnation eller alkoholtillstånd. Sörja för medborgarna samt se till att det finns en säkerhet för den lilla individen. Lyssna på massorna men inte glömma de tysta. Avgöra om det är folkviljan eller enskildas högröstade önskemål.

På torget i Kairo så demonstreras det nu dagligen mot och för de olika rörelser som vill ta makten i landet. I Brasilien så demonstreras det mot orättvisor antingen det är biljettpriset på bussen eller mer frågande i välfärden. Vi ser hur man sitter på gatorna i storstäderna för det som sker på börsen? Men vad vill de och finns det en enighet? Bilden är splittrad och en sak som möjligen förenar är att de inte vill ha en fast struktur. Det finns en naiv anarkistisk tro i många av dessa rörelser. Att man ska kunna styra utan styre.

Ser på Vimmerby där det lätt finns en vardagskorruption om att nära och högröstade får sin vilja igenom. En del kallar det ”den som skriker högst”. Närheten är den lilla ortens både tjusning och förbannelse. Just närheten till beslutsfattare som gör att man kan komma i kontakt med de som bestämmer. Nackdelen att de nära har svängdörr till beslutarnas rum.  Vem tänker på den tysta åsikten utanför? Balansgången att avgöra folkviljan eller den enskildes höga röst. Som kommunpolitiker brottas man dagligen med det. Att avgöra det som man hör på stadens gator har en legitimitet eller kan sorteras in under rubriken skvaller. Hur dagens politik lätt tappar bort örat mot verkligheten. Jag har tidigare varit inne på hur facket var den vägen via fikaborden på arbetsplatserna. Nu är de inte heller på plats och den dörren är stängd.

Det växer nya rörelser ute världen och i vårt eget land. Rörelser som tar tillvara dagens missnöje antingen det gäller sociala problem eller försvunna personer där polisen inte räcker till. Vi ser rörelser med tvivelaktiga politiska agendor som vinner folkets förtroende. Vi ser hur nazistiska/nationella partier till och med får invandrare som sympatisörer för att något inte står rätt till i landet. Vi ser hur rörelser tar plats i parlamenten Vi har Beppo Grillo i Italien med sin rörelse som nu är en del i den politiska vardagen. Vi har de nazistiska Gyllene gryning i Grekland som både finns i parlamentet och ute på gatorna. De finns som ett stöd där rättssamhället inte orkar. Nya rörelser som växer fram. En del goda andra onda, men de vinner förtroende ute bland folket.  Handfallna stå det etablerade systemet och vet inte vad de ska göra. I en krampaktighet så ska systemet försvaras.


Mitt parti är en del av systemet. Det var en gång en folkrörelse som bildades just mot systemet. Man bildade sidoorganisationer och företag för att möta upp mot det styrande systemet. Idag så ser vi hur andra gör detsamma utan att vi verkar ha en förståelse för att historien går igen. Vi har ingen beredskap att möta detta med. Politiken har blivit som en vara som ska marknadsföras och in med PR-byråer. Bättre priser och bättre kvalité än konkurrenten utlovas… Väljaren/kunden ser dock inte skillnad en vit strumpa är en vit strumpa och en A-kassa är en A-kassa oavsett om det är 75 eller 80 procents bomull eller ersättning. Det saknas nått. Nått som de nya rörelserna fångar upp. En berättelse om varför och hur. Det gäller inte att vinna kommande val utan att göra en plan för att vinna valet om 10-15 år. Arbetet börjar idag. Det börjar som en rörelse där vi lyssnar, tar till och formulerar ett svar. Inga klatschiga slogans utan svar på den oro som folket känner för samhällets utveckling. En utveckling som få partiet idag har svar på om det inte är för en procent hit eller dit…

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om ,