20130725

Skatter är inte häftigt!

Nej Per Schlingmann och Mona Sahlin det är inte häftigt att betala skatt. Det ä nödvändigt om vi vill ha dagens samhällsbygge och jag ser inte något alternativ. Men häftigt att bli av med pengar är det inte…

Det socialdemokratiska välfärdssamhället kräver skatter för att kunna fungera. Skatter av tre anledningar. Dels den enkla att finansiera det gemsamma tjänsterna som vi har enkelt uttryckt i vård, skola, omsorg. Men också våra gemensamma investeringar vägar, räls och allt vanligare fiber. Detta är enkelt att förklara och det finns en stor acceptans för detta i samhället från höger till vänster. Det som diskuteras är storleken och hur mycket som ska bekostas via skattsedeln alternativet med avgifter. Men att skatten är grunden finns idag inget parti i riksdagen som är emot. Mycket av detta beskattas dessutom regionalt och lokalt där det finns en mer tydlig koppling mellan skatten och tjänsten man får för det hela.  De två återstående delarna med skatten är mer komplicerade både när det gäller förankring och verkan. Det är omfördelning och styrning.

Omfördelningen är tvådelad. Dels mellan rika och fattiga och dels mellan generationer. Någonstans så finns det en stark förståelse för detta i det breda folklagret. Men nivåerna och verkan är ständigt under diskussion. Det är här som argumenten om det egna ansvaret tar kraft. Det är här diskussionen om bidragssamhället tar sin fart. Det finns brister i både modell och förklaringsretorik. Att en fördelning måste ske för att hålla samman samhället är man ense om men frågan som det finns en ideologisk spricka är hur sammanhållet samhället ska vara för att utvecklas. Där man på högerkanten ser större klyftor som ett incitament för den egna utvecklingen pekar vänsterkanten på att det sliter isär och stannar upp utvecklingen. Balansen mellan morot och piska är svår och ibland så har nog vänstern med Socialdemokraterna i spetsen tagit i för mycket. Där mycket av dessa frågor låg på föreningar som hjälpte sina medlemmar har nu en ”anonym” stat tagit över och det finns en inte den där direkta kopplingen mellan skatt och verkan. Att ett samhälle ska vara jämlikt är för mig en självklarhet, men det kräver också ett personligt ansvar som medlem i det samhället. Där sviktar det idag. Både gällande betalningsvilja och att handskas med skattemedel. Man känner inte sig delaktig i samhället och då är det alltid någon annans medel som man gör av med inte sin grannes eller nära och kära som det är.

Sista delen av skatten är just för att styra beteende. Allt från miljöskatter på företag till tobaksskatt. Skatter som ska styra hur vi beter oss och leda samhället i en viss riktning. Som en väg som med skyltar och hastighetsgränser styr hur vi tar oss från A till B. Hur vi åker men också var B kommer att ligga. Det är svårt att få en bred accept på dessa skatter. Det är nog en av de svåraste skattebaserna att förklara och försvara. Men ändå så vet de flests, vill säga en stor majoritet, att vi måste ha denna styrning. Men inte just på de saker som jag vill gynna mig eller ha. Alltid på något annat. Inte min vägsnytt men grannens går bra för han är ful… Denna del av skatten är den som finns mest att göra. Ett verktyg som vi ännu inte använder optimalt för att få samhället dit vi vill. Jag tror att skattestyrning kan bli ett ännu effektivare sätt att leda landet. Att hitta de där skatterna som styr utan att skrämma. Skatter till omfördelning och finansiering är i många stycken redan täckta och jag upplever det som om det finns marginella utrymmen att öka den intäkten.


Skatter är inte häftigt. Det är ett av grundverktygen i det socialdemokratiska välfärdsbygget. Ingen vill betala för mycket i skatt och ingen, även vänsterpartister inräknat, jublar över att betala skatt. Alla är vi nog personligen nöjda med lite mer i plånboken efter jobbskatteavdragen, även om vi inte kan säga det offentligt. Vi sitter på våra verandor, i nya bilar, inköpta sommarstugor eller att barnen äntligen kunde få det där spelet, datorn för pengarna som jobbskatteavdraget givit oss. Visst är det orättvist mot sjuka, gamla och arbetslösa. Men i botten är vi i dagens samhälle oss själva närmast. Pengarna är intecknande och de går inte att backa bandet. Vi kan justera i systemet men inte göra det ogjort. Skatter är här för att stanna men nivåer och hur de tas ut kommer vara uppe för en ständig diskussion. Frågan är dock om det inte är dags att se över systemet en gång till. Den gamla skattereformen som skulle göra det enkelt och lätt att förstå är sönderplockad och få vet idag hur det ser ut och varför. Legitimiteten för systemet minskar med det. Enkelt tydligt och varför är grunder i ett framtida skattesystem och att det är hållbart över sikt. Kanske skilja på skatterna än mer än idag så de tre delarna, finansiering, omfördelning och styrning blir tydligare för var och en…

Media mm: DN,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,