20130906

Lundsberg: Juridisk seger, ej moralisk

Så öppnar Lundsberg igen och det tack vare en lucka eller oklarhet i lagstiftningen. De flesta är ense om att det som sker vid Lundsberg inte är acceptabelt och att skolledningen, med styrelse, inte agerat tillräckligt kraftigt på det som sker. Törs stiftelsen som driver skolan söka ny styrelse utanför "familjen" annars så är vi tillbaka på ruta ett igen

Idag så kom då förvaltningsrättens beslut angående inhibition gällande skolinspektionens beslut att omedelbart stänga Lundsbergs skola.  Domen idag visar ändå på att man ser allvarligt på de brister och den händelse som ligger bakom skolinspektionens beslut att stänga, men finner det lagligt svårt att motivera om internatdelen är en del av skolan och kan registreras in under skollagen.

Jag ser dagens beslut på ett sätt som ett stöd för skolinspektionen och ingen seger för den anda och moral som råder på Lundsberg. Skolinspektionen föll på otydlighet i paragraferna. Frågan är inte så enkel då rätten påpekar att ” Trots den allvarliga händelse som inträffat konstaterar förvaltningsrätten att Skolinspektionen så sent som i april 2013 ansett att Stiftelsen kommit till rätta med många av de problem som funnits. Detta framgår av Skolinspektionens uppföljningsbeslut den 5 april 2013

Jag tror att vi behöver en grundligare politisk debatt kring denna skolform. Vi ska vara medvetna om att det är ett antal miljoner som betalas ut till dessa skolor som vidare tar en avgift för att studera på skolan. Som jag tidigare skrivit är jag inte emot internat utan ser det som en bra väg att lämna hemmet och lära sig ta ansvar och hänsyn i grupp. Men den metodik som ligger till grund på Lundsberg är inte den som jag via skattsedeln har ett intresse att stödja.


Så Stiftelsen som driver Lundsberg må segra juridiskt men etiskt och moraliskt är de redan förlorare och samhället måste bestämma hur vi ska nyttja skattemedlen på bästa sätt. Idag kommer skolan få en ny styrelse. Frågan är om de vågar gå utanför familjen och välja in representanter som står för en annan syn på internat och skolgång? Vågar man ta in en person likt Jan Guillou i styrelsen? Tyvärr så tror jag skolan med omgivande personer vuxut sig fast i de gamla traditionerna och de kommer vara i de närmstae omöjliga att bryta om man inte byter stora delar av de som finns i och kring skolan.

Media mm: Ab, Ab2Martin Moberg, Exp, Exp2, Exp3, SvD, SvD2, DN, DN2, DN3, SVT, SR.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,