20130922

Mer invandring?

När hjärtat och hjärnan inte går in fas uppstår grubblerier. Så är nu fallet och frågan stavas invandring. Enkelt så säger hjärtat ta emot alla som behöver hjälp. En del av hjärnan säger öppna gränserna i denna globaliserade värld. Men sedan så ser jag problemen i Södertälje, Malmö och andra orter som har fått ta emot flyktingar utan att kunna möta upp de behov som uppstår. Utan att ha verktyg att styra med.

Ser jag nyktert på frågan är det inte så många att ett så stort land som Sverige borde kunna svälja de antal flyktingar som kommer. Rätt använt så borde det till och med kunna bli en tillgång. Men allt beror på vilka förutsättningar som flyktingarna har. I ena änden högt utbildade som flyr då de är det största hotet mot totalitära regimer. I den andra de som flyr från svälten och många gånger inte ens kan stava sitt namn. Skillnaderna i förutsättningar att fungera i ett nytt land, ny kultur är milsvid. Någonstans där är jag. Men om vi tittar på frågan från ett annat håll och se om vi kan backa tillbaka till där vi står idag.

Hur många ska/bör bo i Sverige för att vi ska kunna fungera som ett samhälle. Är det rimligt att säga 11 miljoner? Eller 10 eller 12? Eller är en gräns redan passerad och vi bör backa tillbaka till 8? Ser vi på de flesta kommuner i landet så minskar de i befolkning och företagen skriker efter att få tag på arbetskraft. Kommuner som inget annat vill än att växa för att klara framtidens utmaningar och klara den demografiska utvecklingen. Jag tror att vi kommer behöva öka i befolkning. Vi är en nation som om vi ska klara oss kommer behöva bli fler. Fler som kan vara delaktiga i utvecklingen. Om vi är ense om det så kan vi börja gå vidare till att se på hur det kan gå till.

Enklast men svårast är att producera en massa nya ungar. Men även om det kan vara kul så verkar inte befolkningen vara med på noterna så långt. I Vimmerby så har vi ett negativt födelseöverskott. Så ser det ut i de flesta mindre kommuner. Då är det inflyttning som det handlar om. Inte från grannbyn utan utanför landets gränser. Med andra ord så behöver vi invandring. Invandringen kan sedan bestå av ren arbetskraft utifrån ett utpekat behov av företag. Flyktingmottande då vi inte vet vilka som kommer och vad de bär med sig för kunskaper. Idag är det en blandning. Men hur tar vi emot de olika grupperna som anländer av ett eller annat skäl till vårt land. Tja enkelt så är det ett och samma mottagande oavsett om det är arbetskraftinvandring från Holland eller en analfabet från Somalia. In i första bästa SFI-klass… Och sedan så fungerar det inte så bra. Så fort man får chansen sticker man till den stad/kommun där man finner landskamrater att umgås med. Inte så konstigt och vi ser på hur vi samlar ihop oss när vi kommer utomlands. Svenska köttbullar på Mallorca och då är vi bara borta en vecka…

Så ge mig nu input på hur vi löser en den nödvändiga invandringen. Hur vi ger de flyktingar som kommer de rätta förutsättningarna för att kunna komma in i samhället och bidraga så snabbt som möjligt. Jag tror inte på en modell då förutsättningarna skiljer mellan grupper och kommuner. Kan det vara så att vi behöver minst 290 modeller? Med andra ord så är de ingen ide att kommentera med orden släng ut dem på detta inlägg. Utan här handlar det om att skapa en politik som fungerar.  En politik som är både solidarisk och pragmatisk. Inte behöver den vara bekväm, men fungerande.
  • Jag vill se förslag på hur vi lockar grupper som vi behöver?
  • Jag vill se förslag hur vi ser till att de med kort eller ingen utbildning på snabbaste sätt kan börja bidraga?
  • Jag vill se hur vi får en spridning på nyanlända i hela landet?
  • Vilka utbildningar kan behövas?
  • Vilka stöd kan behövas?
  • Vilka morötter/piskor kan behövas?
  • Mm?
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,