20130922

Skitfrågor anser ledande centerpartist i Vimmerby....

Krisen i Vimarhem kommer ge sig på det borgerliga styret i Vimmerby. Jag skrev igår om den isande kylan från öster. Idag så slår SVT upp hur Vimarhem brustit i kommunikationen med en före detta hyresgäst kring flyttstädningen. Jag kommer inte döma antalet dammråttor i denna postning utan förhålla mig till den politiska nivån i ärendet.

En bakgrund är att en hyresgäst fått en räkning på 17 000 för att inte fullgjort sitt åtagande gällande renovering och flyttstädning. En faktura har sänts henne utan att Vimarhem har tagit kontakt med hyresgästen och givit henne en chans att rätta bristerna. Den som har gjort kontrollen är en av Vimarhems anställda som sedan anlitat sin brors städfirma där också han sambo är anställd.  Att media reagerar på detta behöver man inte vara en Einstein för att begripa. Att däremot de som leder Vimarhem inte reflekterar över den uppkomna situationen är märkligt. Ordförande väljer att svepa undan frågan med att det inte är ”förbjudet att vara släkt i Vimmerby”, eller ”en skitfråga”. Till hyresgästen som får en räkning på 17 000 så är det nog inte en skitfråga. Att man dessutom dragit på att lämna ut handlingar till Vimmerby tidning förstärker bara bilden av en bristande krishantering. Att inte ordförande anser sig behöva uttala sig i media förstärker bara bilden av en styrelse som inte fungerar. Vad jag förstår är inte heller oppositionen informerad om vad som sker. Här ser man varken till ägarens eller bolagets bästa.

Frågorna som nu ställs är om Thomas Holgersson (C) kan sitta kvar som ordförande i det kommunala bostadsbolaget. Dels denna händelse men också frågan kring byggnationen av ett framtida trygghetsboende där han med en tondövs träffsäkerhet inte förstår signalerna från ägarna och det vill säga Alliansen som han själv tillhör.  Under lång tid så har det varit en kollissionskurs mellan ordförande, vd på Vimarhem och kommunens ledande politiker. Kommunalrådet har sågat de utredningar som Vimarhem kommit med. Utredningar som har haft fokus på att söka argument varför ägaren ska ge fan i ”firman” och låta den sköta sig själv. Kommer moderaterna begära att man byter styrelse i bolaget och där med ses som ansvarstagande ägare, eller kommer centern låta han gå och visa på handlingskraft. Eller följer man den gamla S och C traditionen att han sitter till att han själv väljer att kliva av?


Vimmerby är en relativt liten kommun och många är släkt eller känner varandra. Att gränserna ibland blir nära är förståeligt men då måste också larmklockor ringa. Att göra allt i sin makt för att se till att inte frågor om jäv och gynna sin egna ska uppstå. Vi ser det i Vimarhem och vi ser det i ITSAM. En tydligare strategi från Alliansen hur de agerar i dessa frågor verkar det som det behövs. För enkelt så är de satta att hantera frågorna… Om ett år är det val och frågan är vilken bild som Centern vill gå till val på? 

Media mm: SVT, Vimmerby tidning
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,