20130927

Närande politik

Inkubator ett ord som kan var främmande för många men är ett sätt att stimulera entreprenörer att komma vidare med sina idéer att utveckla sin affärsidé till något som bär.  Har idag besökt Brewhouse i Göteborg som jobbar med de kulturella- och kreativa näringarna. Hur de genom att hålla sig till dessa kan få företagarna att bilda nya nätverk som leder dem vidare i sina idéer. 

De har en trestegsmodell som de arbetar med för att ge entreprenörerna bärig utan att tappa sin konstnärliga ambition
Steg 1 kallas Create Speed  där ligger fokus ligger på att lägga grunden för ett hållbart och långsiktigt företagande med bibehållen konstnärlig ambition.
Steg 2 kallas Create Fokus och under ett år har deltagarna möjlighet att fokusera, utveckla och spetsa sitt företagande. Utifrån samtal med företaget anpassas processen efter varje företags enskilda utmaningar. De får kontinuerlig uppföljning och deras affärsprocesser utvärderas kontinuerligt. Genom en kreativ arbetsmiljö, stöd för att hitta vägar till finansiering och nya marknader, skapas dynamik och grunden läggs för ett hållbart företagande med konstnärligheten i fokus.
Sista steget heter Creative Flow och handlar om att få verksamheten att fungera och man sitter i Brewhouse lokaler med andra för att utveckla nätverk och också se vidare möjligheter med sin kunskap. Ett exempel var att om man var musical artist kunde man kanske även ge talträning för företag mm. Det vill säga se bredare möjligheter.

Kände på hur detta var ett konkret sätt att arbeta med att stimulera företagande. Generellt så tror jag på denna modell och jag vet att det finns liknande inkubator projekt runt om i landet och då ofta kopplat till ett universitet eller högskola. Men jag tror att det är möjligt att även på mindre orter göra detta möjligt och då utgå från gymnasiet och ungt företagande. På något sätt skulle fritidsgården kunna bli denna möjlighet. Men Som Maria Alsér, projektledare, påpekar så finns det även äldre som har behov av denna modell. Jag tar med detta hem och grubblar lite om det kan vara något för kommunens arbetsmarknadsenhet. Att kopiera Brewhouse tror jag inte är möjligt då Vimmerby inte har storstadens marknader utan att se på delar och finna en modell som är anpassad utifrån våra egna förutsättningar

Bilden när jag lyssnar runt är att det inte är med skattesänkningar som vi bygger nya jobb och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det handlar om att stötta i utvecklingsprocesser och att det finns arbetkraft som har den rätta kompetensen för att ta jobben som finns och kommer. Det handlar om stöd till forskning och utveckling. Det handlar om offentliga investeringar, samt miljöer som företag kan växa och utvecklas i. Dagen har bara bekräftat det.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,