20130920

Sökes: Delaktighet på Vimmerbys skolor

Hot om sänkta eller underkänt i betygen. Hot om ogiltigfrånvaro. Eller bara en allmänt negativ syn.  Delar av vad som möter elever i Vimmerby som väljer att engagera sig i skolans utveckling pratet på skolstarter, inför politiker och texter i lag och förordning är just bara vackra ord när det kommer till vardagen

Demokrati, delaktighet och makt i skolans värld. Två frågor som ständigt krockar i Vimmerby. Hur de ledande personerna i vuxenvärlden ser demokratin som ett spel som kan spelas när de passar. Ett spel som får en ung generation att tvivla på demokratin och dess spelregler. Jag har hört historierna sedan länge om hur skolledningar kör över de studerande utan den minsta blinkning. Vet inte vad de beror på? Är det så att man är rädda för de ungas klokskap eller finns det en osäkerhet om sin egen position i organisationen som gör att man inte vågar släppa på prestigen och fråga efter…

Den ungdomspolitiska undersökningen LUPP visar på att när det gäller delaktighet så ligger Vimmerby lågt i jämförelsen med de andra deltagande kommunerna i Kalmar län. Det är inget nytt och som politiker känner jag en frustation. Att höra ansvariga chefer och politiker stå och svamla om hur bra de är eller hur bra de ska bli och så sitter man år ut och år in och resultaten pekar i en annan riktning.

När det gäller delaktighet så är den enklaste missen att det innebär att man alltid måste göra som den ”gnällande” säger och det är så fel! Det handlar om att man pratar igenom det som behöver göras och ser om det finns fler vägar att nå det som man måste nå. Blir man inte ense så finns det en starkare part som tillslut tar beslutet (läs lärare, rektor, förvaltningschef). Samma som på en arbetsplats där man förhandlar med facket men det är chefen som i slutändan beslutar. Men i Vimmerby så verkar det brista i just samtalet fram till beslut. Det finns inte organiserat och samstämmigheten om bristen på rektors närvaro på elevrådsmöten är i det närmaste total. Eleverna säger nu och i minst 10 års tid lyft frågan om att de inte får svar. De påpekar att de förstår att de inte alltid kan få som de vill. Men ett relevant svar på varför de får ett nej.

Resan är lång att göra för kommunen och ledande företrädare. Det handlar om gamla inrotade kulturer som måste slängas på tippen. Ska vi kunna bli Sveriges bästa skolkommun så måste vi också ha med oss de studerande på båten.


Enkelt så handlar det om vem som skolan är till för. Vem är ”kunden”? 
Det är inte främst lärarnas arbetsplats utan elevernas…

Media mm: Vimmerby tidning,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,