20131029

Att göra Sverige större

Bostäder… Grannkommunen har ett gäng som de funderar på att riva. I landets storstäder så är det brist. Frågan om jobben och bostäderna är inte så enkel. En fråga som vi bör ta i beaktande (har inget svar) är om vi ska uppmuntra eller motverka urbaniseringen? Devisen ”hela landet ska leva” är den gällande eller? Inget parti har svaret på frågan och slaget om landsbygden verkar ingen ta på riktigt allvar. Endast små tillrop hörs…

Stockholm har en inflyttning som de inte klarar av med bostäder och infrastruktur. Något måste göras och det snabbt. I Göteborg och Malmö kan vi se liknande problem. Tre av våra tillväxtregioner och befolkningstätaste lider under trycket från alla som kommer till utbildningar och arbete. LO och SSU driver på i frågan, men det finns också en annan bild. När man sätter sig på tåget och åker ett par timmar så är bilden den raka motsatsen. När man passerar genom samhällens är de vanligaste skyltarna från mäklarfirmor ”till salu”. Inte ens den lokala Konsum butiken, om den finns kvar, klarar att producera så många skyltar på ett så litet geografiskt område. De som fortfarande stretar kvar på den lilla orten pratar om livskvalité och om att det nog kommer vända när bruket kommer tillbaka. Men visst finns samhällen som lyckats vända och med den moderna tekniken som fiber lyckats få mindre företag att utvecklas. Men exemplen är tyvärr för få…

Efter att samtalat med Johan Westerholm så landar jag i att nyckeln är att göra Sverige större och grunden är kommunikationer. Att om vi kan se till att man till våra tre storstadsregioner kan pendla från ett större geografiskt område så skulle vi avlasta städerna, få mer boende i större delar av Sverige och med det få en utbyggd service som i sig själv leder till sysselsättning som leder till boende som leder till mer behov av service. Det innebär att vi måste snabba på de infrastrukturinvesteringar som finns i planerna och också se till att staten tar ett ansvar för att vi får trafik på dessa banor och vägar. Vi kan inte förlita oss på en vinstkrävande marknad om vi vill göra Sverige större. Jag vet att när jag bodde i Hallunda och jobbade i Orminge hade en resväg, enkel, på 1,20 och om jag omsätter det med snabbtåg kommer jag en bra bit ut i landet från Stockholm. Byggkranarna skulle ses på flera ställen i landet och rivningskåkarna skulle ersättas med nybyggen istället för tomma gropar. Sysselsättningen skulle kunna komma. För de flesta är ense om att landsbygden har höga kvaliteter när det gäller livet. Kvaliteter som fler skulle vilja ta del av, om det bara var möjligt. Visst låter det enkelt och så är säkert inte fallet, men någonstans så måste vi börja och tar vi tillbaka det femte jobbskatteavdraget så finns det ett startkapital på 15 miljarder... För om vi snabbt kan få fler i arbete så växer den gemensamma kakan och fler kan ta del av den och russinen i.


Så en uppmaning till Socialdemokraterna. Våga se att det finns en väg mellan urbanisering och ruralisering en väg som kan leda till framgång och framförallt. Att göra Sverige större… För någonstans så är det min blinda tro att valet om ett år inte avgörs av partiers valkassa utan om politiken och hur vi förmedlar den. Det parti som lyckas presentera en politik för hela Sverige och för hela befolkningen kommer kunna vinna valet. Och vinna så att man kan lägga en grund för seger även 2018. Ty mitt projekt klarar man inte av att göra på fyra år. Vi kan starta men inte slutföra... Ty åter så är målet att göra Sverige större.

Media mm: Ab, Martin Moberg, Exp, DN,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,